Energi och uppvärmning

Upplysta istappar
Foto: Åke Jönsson

Anmälningsplikt gäller vid installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur marken, yt- eller grundvattnet. Lämna in din anmälan till miljö- och byggnämnden.

Vid installation av värmepumpsanläggning finns en risk för att grundvattnet kan förorenas. Borrhålet kan bli en transportväg för föroreningar till grundvatten och köldbärarvätska kan läcka ut. Vattentäkter som ligger i närområdet kan påverkas vid själva borrningen.

Anmälningspliktens syfte är att ge miljö- och byggnämnden kännedom om var anläggningarna finns, för att sedan kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.​ Om platsen där värmepumpsanläggningen planeras ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla.

Din anmälan


Du kan skicka din anmälan via e-post, brev eller komma in med den till miljökontoret. Bifoga en situationsplan till din anmälan. Situationsplanen ska visa fastigheten och vara utformad i lämplig skala.

Situationsplanen ska innehålla:

 • borrhålets placering på fastigheten
 • avstånd från borrhål till fastighetsgränsen
 • placering av eventuella dricksvattenbrunnar (egna och grannars)
 • placering av eventuell avloppsanläggning (egna och grannars)
 • placering av eventuella energibrunnar hos grannarna.

Anmälan för installation av värmepumpsanläggning finns som en pdf‑blankett nedan.

När din anmälan om installation av värmepumpsanläggning inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen påbörjas handläggningen av ärendet. Anmälan kontrolleras och skickas sedan för granneyttrande. Lämna därför din anmälan/ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan du har planerat att påbörja arbetet. Du måste sedan få ett skriftligt beslut innan du börjar inrätta din värmepumpsanläggning.

Handläggningen av din anmälan medför en avgift. Avgiften är beslutad i kommunfullmäktige.

Placering av anläggningen och krav på brunnsborraren


För att effekten av din värmepump ska bli så god som möjligt krävs att placeringen av borrhålet inte är beläget för nära andra eventuella borrhål i närområdet. Borrhålet bör inte placeras närmare än 20 meter från närliggande borrhål för värmepump. Det bör inte heller placeras närmare än 30 meter från närliggande dricksvattenbrunnar eller avloppsanläggningar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad. En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16, som är en vägledning vilken beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen.

Blankett - värmepump , 581.1 kB.

Normbrunn 16 Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Camilla Furvall