Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Kulturmiljö

I Kiruna finns allt från världsarv, järnvägs-och industrihistoria, fångstgropssystem, byggnader av hög arkitektonisk kvalité, fornlämningsområden, militära spår och mycket mycket mer. Kiruna är t.ex den enda kommun som gränsar till två länder, vilket manifesteras med Treriksröset.

Staden Kiruna är ett exempel på ett unikt samhällsbygge med början vid sekelskiftet 1900 med anledning av landets för sin tid största industriella satsning.

I och med den pågående stadsomvandlingen påverkas staden och dess kulturmiljö och mycket arbete sker med att säkerställa att kulturmiljön tas omhand.

Kultur-miljöer

Läs mer om några av Kirunas kulturmiljöer

Värdefulla byggnader

Läs mer om några av Kirunas värdefulla byggnader

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström