Bostäder och offentliga lokaler

Kirunabostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar bostäder i hela Kiruna kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin