Miljö och hälsoskydd

Människor bland tegelhus med gröna balkonger
Foto: Kjell Törmä

Miljö är ett begrepp som innefattar otroligt mycket, från det storskaliga som globala klimatförändringar till det mycket mindre som exempelvis vår boendemiljö.

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet, alltså all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

Miljökontoret utövar tillsyn enligt miljöbalken, i syfte att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Vi arbetar också med information och rådgivning till verksamhetsutövare.

På nationell nivå sker miljöskyddsarbetet främst hos Naturvårdsverket. På regional nivå hos länsstyrelsen och i Kiruna kommun sker arbetet inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde.

Vill du anmäla ett klagomål, eller lämna synpunkter till miljökontoret? Fyll i formuläret nedan. Det skickas sedan till miljökontoret för hantering.

Klagomål/synpunkter


Du har rätt att vara anonym, men då får du av förklarliga skäl ingen återkoppling på din anmälan.Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt, med till exempel adress, fastighetsbeteckning eller liknande.

Bifoga gärna foto eller annan dokumentation.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åke Jönsson