Miljö och hälsoskydd

Människor bland tegelhus med gröna balkonger
Foto: Kjell Törmä

Miljö är ett begrepp som innefattar otroligt mycket, från det storskaliga som globala klimatförändringar till det mycket mindre som exempelvis vår boendemiljö.

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet, alltså all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

Miljökontoret utövar tillsyn enligt miljöbalken, i syfte att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Vi arbetar också med information och rådgivning till verksamhetsutövare.

På nationell nivå sker miljöskyddsarbetet främst hos Naturvårdsverket. På regional nivå hos länsstyrelsen och i Kiruna kommun sker arbetet inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde.

Vill du anmäla ett klagomål, eller lämna synpunkter till miljökontoret? Fyll i formuläret nedan, det skickas sedan till miljökontoret för hantering.

Återvinningsstationer

OBS! Anmälan gällande överfulla eller skräpiga återvinningsstationer ska göras till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen):

Klagomål/synpunkter


Du har rätt att vara anonym, men då får du av förklarliga skäl ingen återkoppling på din anmälan.Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt, t.ex. med adress, fastighetsbeteckning eller liknande.

Om möjligt, bifoga gärna foto eller annan dokumentation

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Telefontider

  Måndag 9-12

  Tisdag 9-12

  Onsdag 10-14

  Torsdag 13-16

  Fredag 8-11

  Besökstider

  Måndag 9-12

  Onsdag 10-14

  Fredag 8-11

 • Miljö- och bygg kundtjänst

  Kristallen, entréplan
  Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag 9-12

  Tisdag 9-12

  Onsdag 10-14

  Torsdag 13-16

  Fredag 8-11

  Besökstider

  Måndag 9-12

  Onsdag 10-14

  Fredag 8-11

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari