Vatten och avlopp

Vatten hälls ur kranen i ett dricksglas
Foto: Mattias Forsberg, Tekniska Verken i Kiruna

Att vatten samt avlopp fungerar och att leveranserna är stabila och trygga är vi så vana vid så att det är en självklarhet, och så ska det också vara.

Bakom denna fungerande samhällsservice finns dock en stor organisation som är okänd för de flesta. På Tekniska Verkens gatu- och VA-avdelning jobbar ca 25 personer med ledningar och andra typer av anläggningar.

Vatten och avloppsreningsverken är spridda över hela kommunen och är 40 stycken till antalet jämnt fördelade på 20 vattenverk. Beroende på hur många anläggningen ska serva så varierar naturligtvis storleken. De största verken finns i Kiruna C och de minsta servar så få som enstaka hus på landsbygden. Det är en unik service som Kiruna kommun valt att tillhandahålla och de geografiska förutsättningarna är även de speciella. Detta gör att serviceorganisationen måste vara flexibel och effektiv för att lyckas hålla kostnaderna för vatten och avlopp på en rimlig nivå.

Taxor
VA-verksamheten i Kiruna kommun finansieras med en sk solidarisk taxa som gör att kostnaderna för brukaren är lika stora oavsett om de servas av en liten anläggning på landsbygden eller de stora anläggningarna i centrala Kiruna. Detta är en del i Kiruna kommuns strävan att bidra till en levande landsbygd i hela kommunen.

Debitering
Vanligtvis faktureras kunderna men det är även möjligt att få detta draget från sitt konto via autogiro. I detta fall kan man även välja att dela upp betalningen per månad. För frågor gällande detta är ni välkommen att kontakta Tekniska Verken i Kiruna AB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari