Avfall och återvinning

Lastning av avfall i värmeverket
Lastning av avfall i värmeverket. Foto: Åke Jönsson

Reglerna på avfallsområdet syftar till att minska de miljöproblem som avfall kan ge upphov till och att öka utnyttjandet av avfall som en resurs.

Uppkomsten av avfall ska förebyggas. Materialåtervinning och biologisk behandling ska nyttjas i de fall det är miljömässigt motiverat. För det avfall som återstår och är brännbart är förbränning med energiutvinning att föredra framför deponering. Denna strategi gäller i hela Sverige och övriga EU.

Brännbart avfall från Kiruna kommun och några andra kommuner i Norrbotten går till förbränning i Kiruna värmeverk. Även många kommuner i norra Norge skickar sitt brännbara avfall till Kiruna värmeverk.

Tekniska Verken i Kiruna AB sköter renhållningen i kommunen. De kan lämna mer information om avfallshanteringen.

Fastighetsägare har möjlighet att anmäla kompostering eller ansöka om eget omhändertagande hos miljökontoret.

Fastighetsägare kan även ansöka om uppehåll i sophämtning eller anmäla delat sopkärl. Tag kontakt med Tekniska Verken i Kiruna AB som tillhandahåller dessa blanketter.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Åke Jönsson