Minuriteettikieliasunto Gläntan

Foto: Camilla Cherry

Minuriteettikieliasunto oon jaettu kahtheen osasthoon, joissako oon saamenkieltä puhuvia käyttäjiä ja suomenkieltä/meänkieltäpuhuvia käyttäjiä. Yhtheisesti oon 32 lääkenheettiä ja joka osastolla oon yhtheinen kööki ja tv-huone.

Meilä oon saihraanhoitajavalvonta ympäri vuorokauen. Siukkajymnasti ja työterapeytti käyvät asunossa jos tarve vaatii.

Minuriteettikieliasunto tekkee töitä vanhuustenhuolon yhtheisen arvopohjan mukhaan, joka rakentautuu Respektistä, Vastuuesta, Yhtheistyöstä Kirunan Kunnassa. Meilä oon hyvä kohtelu ja turvalisuus fuukkyksessä meän käyttäjille.

Met saama ruan Jääkariköökistä/Jägarköket, met piämä tärkeännä ette oon mielyttävvä ruokaympäristö. Met laitama kansa vissiä ruokaa itte, esimerkiksi joka liittyy niishiin eri kulttuuhriin, silloin met perruutamma ruan Jääkariköökistä/Jägarköket. Koska meilä oon useampia eri kulttuuria meän tykönä, met juhlima niin suomalaisia/meänkielisiä, saamelaisia/ruottalaisia juhlapäiviä.

Koska Kirunan Kunta oon hallintokunta joka pittää tarjota hoitoa ja huoltoa ittelä kullaki minuriteettikielelä sille joka sen toivoo, asunolla oon kielikompetensi saamenkielessä, suomenkielessä ja meänkielessä ympäri vuorokauen. Intiviitisovitettuja aktiviteettiä järjestethään joka päivä käyttäjän kansa.

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson