Flexibla trafiklösningar

Cyklar på trottoar

I Kiruna kommer både en avvecklings- och en utvecklingsprocess att pågå parallellt. Båda situationerna kräver en succesiv utveckling av trafikmiljöer som måste kunna förändras på ett rimligt sätt med bibehållen estetik och säkerhet.

Målet är att utveckla moduler som på ett trafiksäkert och attraktivt sätt kan förändra trafikmiljöer. Ett spännande område som undersökts är vintercykling som en attraktiv form att förflytta sig. Cykel som transportsätt har många fördelar men vägarna måste fungera för det även i kallt väder. Ett förslag är dedikerade rutter för cykling med attraktiva, säkra miljöer och möjligheter för det.

I samarbete med Rise och LTU.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson