Odling

Grönsaker i trälåda

I caset odling har man bland annat undersökt nya sätt att odla i artificiella miljöer för att till exempel minska transporter vilket är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv.

Artificiella miljöer kan till exempel vara i källare eller under jord i gruvan. Bland annat har svamp tidigare odlats i gruvan i simulerade dygnscykler i det stabila klimat som där råder. Odlingsteknik kan utvecklas för nya grödor vilket öppnar upp möjligheter i andra utrymmen och ytor. Ett växthus i stadshusparken som värms upp med fjärrvärme är ytterligare ett förslag.Växter har positiv effekt på både fysisk och psykisk hälsa.

Gröna väggar är ett annat projekt. På Tekniska Verken i Kiruna finns en utomhusväxtvägg samt en inomhus i ett mötesrum, ett projekt i samarbete med Greenworks. Mätsensorerna i denna mäter temperatur, luftfuktighet och CO2.

I samarbete med Rise och LTU.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson