Kiruna nytt energisystem

Hand håller i glödlampa med löv inuti

Stadsomvandlingen skapar förutsättningar för att ta trappstegskliv i utvecklingen av grundläggande stora infrastruktursystem. Ett sådant system är energisystemet.

Kiruna kommer att utveckla ett nytt energisystem baserat på i första hand återvinning av energi från LKAB:s processer. Stora mängder energi av olika kvalitet finns tillgängligt och kan nyttiggöras på olika sätt och till olika syften. 30% av Kirunas energisystem påverkas av stadsomvandlingen och att göra en klok och hållbar utveckling är viktigt.

Enligt Energiöverenskommelsen 2016 ska den svenska energipolitiken bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Vi har en unik möjlighet i Kiruna att forma det nya energisystemet som bidrar till mindre koldioxidutsläpp. Att nyttja resursen spillvärme ger stora möjligheter för samhället, att använda energi som redan finns.

Tekniska Verken undersöker tillsammans med RISE möjligheterna med ett grop- och borrhållslager i Kirunas nya fjärrvärmesystem – säsongslagring. Det handlar om att lagra värme, eller egentligen lagra temperaturer till exempel i form av en vattenvolym. Det nya energisystemet behöver klara olika scenarion och byggas för oförutsägbarhet. De viktigaste egenskaperna för det nya energisystemet är att det ska vara robust, klimatneutralt, flexibelt och kostnadseffektivt.

I samarbete med Rise och LTU.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson