Material- och avfallshantering

Mat på bord och en tavla med texten Zero Waste

Kiruna kommun har utmaningar att klara framtidens allt hårdare krav på avfallshantering, som i mångt och mycket kräver att medborgarna har förutsättningarna som krävs för att sortera rätt.

Kiruna bygger om sitt avfalls- och materialhanteringssystem som ett resultat av att förbränningsanläggningen avvecklas och nuvarande avfallsanläggning måste flyttas eller omvandlas. Samtidigt har utsortering av matavfall införts. Kommunen har ambitionen att maximera materialåtervinningen samt återbruk där även rivningsprocessen i stadsomvandlingen står inför utmaningar. Omställningen av de grundläggande tekniska försörjningssystemen ger möjligheten att skapa ett resursoptimerat och hållbart system med så lite transporter som möjligt.

Kiruna kommun och Tekniska Verken vill hitta hållbara nya lösningar på avfalls-och materialströmmarna i Kiruna samhälle och lokalanpassa i den mån det är möjligt i syfte att uppnå kretslopp inom kommunen och närområdet. En viktig komponent är att beakta framtida nya affärsmodeller för området och att lämna ordet avfall för att istället använda resurs. Kan Kiruna kommun bygga värden i sin hantering istället för kostnader så blir det intressant att utveckla och förfina avfalls- och materialhanteringssystemet.

Kiruna kommuns framtida material och avfallshanteringssystem kännetecknas av dessa målbilder:

  • Tillgänglighet: Fokus på kundernas/invånarnas behov och perspektiv. Exempelvis: obemannade ÅVC:er/självservice.
  • Kretslopptänk: både i fråga om material- och avfallsströmmar samt ekonomi.
  • Nyttjande av resurserna/strömmarna inom Kiruna kommun: lokalanpassade lösningar.
  • Rena fraktioner, fler fraktioner för ökad möjlighet till förädling (designade materialströmmar utifrån vad kunderna/köparna vill ha).
  • Kiruna kommun ska vara bäst på sortering i Sverige.
  • Hållbarhet som fokus som är anpassat för Kiruna kommun.
  • Samlad avfallshantering (ÅVC och ÅVS) och tydlighet i avfalls- och materialhanteringen.

I samarbete med Rise, LTU, Sparbanken Nord, Tekniska Verken, Kiruna kommun och Kiruna Kraft.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson