Hållbart byggande

Illustration med tangentbord, trähus och kontorsartiklar på skrivbord

Det nya Kiruna ska byggas som en smart och hållbar stad. Hållbart byggande handlar om utmaningen i att bygga hållbara bostäder ur perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det ska också handla om långsiktighet när det gäller minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Kiruna ska bli en stad som är modern lång tid framöver vad gäller energieffektivitet och ekologisk hållbarhet. Genom projektet kan nya idéer tas fram och testas och utarbetas i samarbete mellan kommun, forskning och näringsliv.

Kiruna kommun har som vision att bli den första hållbara arktiska staden. I caset undersöker man bland annat hållbarheten hos nya byggnader, energioptimering, sociala aspekter, byggnaders livscykel, inomhusmiljö och att bygga om och bygga nytt kopplat till stadsomvandlingen. Kiruna har en fantastisk möjlighet att ta ett stort kliv i hållbarhet. Att bygga en stad för framtiden är en av nycklarna för att framtida generationer både ska vilja och kunna leva här.

I samarbete med Rise och LTU.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson