IT och IoT i samhällets tjänst

Illustration IT och IoT

Allt större delar av vår tillvaro är digitaliserad och digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Kiruna har stora möjligheter att bygga in ny teknik när vi bygger om staden.

Inom caset IT och IoT i samhällets tjänst arbetar Kiruna Sustainability med flera aktiviteter. Här ryms ett projekt inom VA, där man med hjälp av sensorer kan identifiera petroliumutsläpp och vattenläckor och ett BIM-projekt (Building Information Modeling) för att få fram realtidsdata. Inom caset ryms också två projekt inom vården, uppkoppling av IoT-utrustning i hemmet för ökad trygghet i eget boende samt CarITa, en app som ska underlätta informationsöverföring mellan personal inom kommunal vård och omsorg. Stadens kontrollrum är ytterligare en del, som kopplar upp IoT-teknologier via accessnät som LoRa, Wifi och 4G för utvecklandet av nya, smarta stadstjänster.

I Kiruna är ett kommuntäckande fibernät byggt med målet 90% faktisk anslutningsgrad. Kiruna kommun med sina långa sträckor har behov av utvecklade kommunikations- och dataöverföringssystem. Tillsammans med stadsomvandlingsprocessens möjligheter till sensorisering skapar detta unika möjligheter. Den trådlösa digitala dataöverföringstekniken LoRaWan är aktuell för att kunna täcka behoven i hela Kiruna kommun.

I samarbete med Rise och LTU.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson