Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyheter

Ny gräns för vilka fastigheter som påverkas

LKAB har presenterat ny information med en tydligare gräns för vilka fastigheter i Kiruna som kommer att påverkas fram till år 2035 när huvudnivå 1365 är utbruten.

Läs mer
  • Vad händer i den nya stadskärnan i sommar?

  • QR-promenad om stadsomvandlingen

  • Sommar i Gruvstadsparken

Genvägar

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden. Fotograf: Peter Rosén. Arkitekt: Henning Larsen.

Läs mer

Kirunas nya stadskärna-länkar till fler projekt

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om nuvarande. Under denna sida finns även länkar till andra aktörers byggprojekt. Foto: Tomas Utsi

Läs mer

Tidslinje-Kiruna stadsomvandling

Det vi i dag kallar stadsomvandlingen började år 2004 då LKAB såg att stadens centrala delar skulle komma att påverkas av gruvbrytningen. Här kan du följa vår resa som fokuserar på Kiruna ur stadsomvandlingsperspektiv.

Läs mer