Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyheter

Första spadtaget för Kirunas nya hotell

Torsdag 29 augusti togs det första spadtaget för Kirunas nya hotell som kommer att stå intill Stadshustorget.

Läs mer
  • Kvarteren i nya stadskärnan

  • Sommarinvigning i Gruvstadsparken

  • Så blir flytten av kulturbyggnader

Genvägar

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden. Fotograf: Peter Rosén. Arkitekt: Henning Larsen.

Läs mer

Kirunas nya stadskärna-länkar till fler projekt

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om nuvarande. Under denna sida finns även länkar till andra aktörers byggprojekt. Foto: Tomas Utsi

Läs mer

Tidslinje-Kiruna stadsomvandling

Det vi i dag kallar stadsomvandlingen började år 2004 då LKAB såg att stadens centrala delar skulle komma att påverkas av gruvbrytningen. Här kan du följa vår resa som fokuserar på Kiruna ur stadsomvandlingsperspektiv.

Läs mer