"rootPage" is not defined.

Aktuella projekt

Malmvägen med del av Kirunas stadskärna, foto sommaren 2023.

Det här händer i stadsomvandlingen.

Under de närmaste åren kommer bland annat hotell och bostäder att stå klara i centrum. På den här sidan kan du läsa om alla byggprojekt, både kommunens och andra aktörers.

På gång i stadskärnan i sommar

 • Kiruna kommun och Tekniska Verken anlägger ytskikt och belysning i centrum. Dessa gator berörs: Torggatan, Alvar Janssons gata, Midnattsolsvägen, Kulturvägen samt Stadshustorget mellan kvarter 3 och Stadshustorget.
 • LKAB:s förberedelser för flytt av Kiruna kyrka pågår. Trafiken styrs om när bland annat Lombololeden har stängts av för att breddas. I arbetet medverkar Tekniska Verken, på uppdrag av Kiruna kommun, med förberedande arbeten kopplade till detaljplanen. Läs mer på LKAB:s webbplats. Länk till annan webbplats.
 • LKAB har påbörjat förberedelser för flytt av de tre byggnaderna Landströms, Pekinghuset och Frälsningsarméns byggnad från gamla centrum till Kiruna centrum. Mer information hittar du på LKAB:s webbplats. Länk till annan webbplats.
 • LKAB har även påbörjat de markförberedande åtgärderna för flytt av byggnader på Björkbacken, som ligger nära kyrkan. Läs mer på LKAB:s webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Coop har ansökt om planbesked för en ny, större butik, beslut tas i början av juni.
 • Tekniska Verken, på uppdrag av Kiruna kommun, startar anläggning av ytskiktet i västra delen av utvecklingsområdet.
 • Detaljplan för bland annat Biltema går ut på samråd under sommaren.
 • Kiruna kommun arbetar med detaljplaner för att möjliggöra för ännu fler byggprojekt.
 • Riksbyggen bygger BRF Glasbjörken med 66 lägenheter, i samarbete med LKAB.
 • LKAB har flera pågående bostadsprojekt i området intill övre och nedre sidan av Kurravaaravägen samt bygger en ersättningsfastighet till Frälsningsarmén och Odd Fellow i centrum.
 • Mitt i centrum bygger LKAB Elite Hotels, som är en ersättning till Kiruna kommun och Elite Hotels of Sweden för befintliga lokaler i gamla centrum. I kvarteret kommer det även finnas lokaler för restauranger, butiker och andra verksamheter.

Kirunas nya stadskärna

Den 1 september 2022 invigdes Kirunas nya stadskärna under festliga former. Samtidigt flyttade handlare från det som nu räknas som gamla centrum till den nya stadskärnan.

Torggatan i Kirunas stadskärna sommaren 2023.

 • Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Det är inte bara i den nya stadskärnan som det satsas, friluftsområdet Luossavaara Matojärvi har utvecklats också.
 • Merparten av projekten finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen, som tillsammans med kommunal finansiering gör det möjligt att växla upp insatsen och skapa innovativa anläggningar, bostäder och serviceerbjudanden för Kirunaborna.
 • Samtidigt skapas en miljö- och funktionsmässigt smart stad genom att kombinera verksamheter i gemensamma lokaler vilket ger både samordningsvinster och kostnadseffektivitet ur driftsynpunkt.
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark