"rootPage" is not defined.

Aktuella projekt

Nya byggnader i Kiruna
Fotot visar en del av Kirunas nya stadskärna under uppbyggnad.

Under de närmaste åren kommer hotell, handelslokaler och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. På den här sidan kan du läsa om alla byggprojekt, både kommunens och andra aktörers.

Boka datumet 1-3 september 2022 - invigning av Kirunas nya stadskärna!

På webbsidan invigningnyakiruna.se hittar du mer information, se länk nedan.

Kirunas nya stadskärna

Till stadskärnan ska all handel som finns i nuvarande centrum flyttas. Handeln beräknas flytta ner till Kirunas nya stadskärna år 2022 och då öppna för allmänheten. År 2022 står även andra byggnader klara medan byggnationer av andra projekt fortsätter.

Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Det är inte bara i den nya stadskärnan som det satsas, friluftsområdet Luossavaara Matojärvi utvecklas också.

Merparten av projekten finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen, som tillsammans med kommunal finansiering gör det möjligt att växla upp insatsen och skapa innovativa anläggningar, bostäder och serviceerbjudanden för Kirunaborna. Kommunkoncernen satsar ungefär tre till fyra miljarder kronor på att bygga upp en helt ny stad.

Samtidigt skapas en miljö- och funktionsmässigt smart stad genom att kombinera verksamheter i gemensamma lokaler vilket ger både samordningsvinster och kostnadseffektivitet ur driftsynpunkt.

Detta pågår just nu/fortsätter under barmarksperioden 2022

 • Torget, Kristallen, infrastrukturen med gator, gång­ och cykelvägar samt belysning färdigställs i första delen av nya stadskärnan med Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden. På torget anläggs ytskikt med granithällar och här ska även parkbänkar, belysning, fundament för konst­utsmyckning, lekytor och sol soffa komma på plats. Arbete pågår under 2021 och 2022.
 • Skjutbaneområdet, här anläggs gator i anslutning till Gula raden och ledningar dras för vatten, avlopp och fjärrvärme. Patronstigen, Lerduvestigen, Flyttleden, Vinterleden, Vårvintervägen, Polarnattsvägen och Orgelvägen berörs.
 • Handelskvarteren i kvarter 7, 8 och 9 som byggs just nu kommer att bestå av butiksgalleriorna Sjuan, Åttan och Nian samt bostäder och kontor.
 • Kiruna badhus får en central placering i nya stadskärnan och ska vara en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport.
 • Kunskapsstaden med gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna.
 • Aurora kultur & kongress, ett hus för konferenser och kultur arrangemang, står färdigt. Konferenser kan bokas redan nu.
 • Kvarter 1 stod färdigt våren 2021 och hyresgäster har flyttat in i de 62 lägenheterna.
 • Ny järnvägsstation. I augusti 2021 tog Trafikverket beslut om lokaliseringen av Kirunas nya järnvägsstation. Stationen kommer placeras enligt det alternativ som förordades i våras, det vill säga söder om Lombololeden med en järnvägsdragning längs med väg 870, Nikkaluoktavägen. Samråd om mer exakt placering av en station och järnväg inom det utpekade området fortsätter. Det kommer att ta ytterligare ett till två år innan exakta läget för spåret och ny järnvägsstation fastställs.
 • Kyrkoplanen, omfattande utredningar och detaljplanearbete pågår inför flytt av kyrkan och nio andra byggnader.
 • Polishus, byggnationen av det nya polishuset är i full gång.
 • Bostäder: Just nu pågår byggnation av bostäder på bland annat Skjutbaneområdet, Jägarskoleområdet och i anslutning till nya stadskärnan.

Film "Det här är aktuellt i stadsomvandlingen 2021-2022 (länk till sida på denna webb).

Läs mer under länkarna nedan.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark