Gamla brandstationen och gamla sjukstugan

Foto taget på sommaren med gröna gräsmattor där man ser både gamla sjukstugan och gamla brandstationen.
Till vänster den gamla brandstationen och till höger den gamla sjukstugan.

Gamla brandstationen och gamla sjukstugan kommer flyttas till nya Kiruna och kommer likt idag placeras i en parkliknande miljö mellan staden och kyrkan.

Gamla brandstationen, ritad av Gustaf Wickman, stod färdig 1910 och är en av få brandstationer uppförd i trä som finns kvar idag. Det speciella tornet på byggnaden hade två funktioner, här torkades brandslangar och samtidigt hade man från tornet uppsikt över både staden och kyrkan. Byggnaden är speciell till sitt formspråk och får därför en synlig placering i framtiden, i stadsparken mitt emellan staden och kyrkan för att som förut "hålla koll" på båda delar.

Gamla sjukstugan uppfördes 1900 som en arbetarbostad men användes från 1902 som sjukstuga. Sedan dess har den succesivt byggts ut och fick under 1920-talet sin slutgiltiga form. Byggnaden användes som sjukhus och BB fram till 1950-talet då nuvarande sjukhus var färdigt. Eftersom byggnaden är så stor kommer den behöva delas vid flytten som är beräknad till runt 2023.

Läs mer och se bilder på gamla brandstationen, se länken nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark