Gräva och schakta

Grävmaskin med jord i skopan. I bakgrunden syns gruvlaven på Kirunavaara

I de fall det finns behov av att arbeta i eller intill kommunens vägar och mark måste först ett schakttillstånd och/eller en trafikanordningsplan (TA-plan) utfärdas av bygglovskontoret.

Från och med den 1 januari 2020 är riktlinjerna för hantering av schakttillstånd och TA-plan i Kiruna kommun reviderade och avgifterna förändrade så att sökanden bär kommunens kostnader för schakttillstånd. Avgifter för schaktarbeten framgår av kommunens trafiktaxa.

E-tjänsten ISY Case används för att ansöka om tillstånd och hantera processen kring schakttillstånd och TA-plan. Alla som bereder ärenden, söker tillstånd eller hanterar ärenden i ISY Case måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten. Du som ledningsägare eller entreprenör kan registrera dig i systemet.

  1. Klicka här: Registrera användare i ISY Case Kiruna.
   Länk till annan webbplats.
  2. Registrera dig med e-postadress, namn och telefonnummer.
  3. Ange vilken/vilka grupper som tillhör den aktör/ledningsägare som du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt.
   Obs! Markera inte alla grupper. Är du osäker på vad du ska markera, kontakta din beställare.
  4. Klicka på ”Registrera”. Lösenord skickas nu till din e-post.
  5. Testa att logga in på ISY Case Kiruna Länk till annan webbplats. med dina uppgifter. När du är inloggad kan du, om du vill, byta lösenord under Mina Sidor.

  Processen för ärendehantering i ISY Case

  I kommunen hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/avetablering för både schakt-och trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case. Detta för att kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt för sökanden för att undvika eventuella överträdelser.

  1. Processen startar med en ansökan i ISY Case, när sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.
  2. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både schakttillstånd och TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.
  3. När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.
  4. Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen (e-post) i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
  5. När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetableras.

  Kontakt

  • Trafikavdelningen

   Miljö- och bygglovsexpeditionen
   Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

   Telefontider

   Måndag kl. 09.00-12.00
   Tisdag kl. 09.00-12.00
   Onsdag kl. 10.00-14.00
   Torsdag kl. 13.00-16.00
   Fredag kl. 08.00-11.00

   Besökstider

   Måndag kl. 09.00-12.00
   Onsdag kl. 10.00-14.00
   Fredag kl. 08.00-11.00

  Senast uppdaterad •
  Sidan publicerad av • Åsa Redin