Trafikregler och säkerhet

En viktig del inom trafikplanering är att skapa en trygg och säker trafikmiljö för alla trafikanter som rör sig inom vägområdet. Det görs bland annat genom lokala trafikföreskrifter.

Trafikföreskrifter är bakomliggande regler som kopplas till den trafikskyltning som du ser i trafiken i kommunen. Beslutande nämnd för lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område är miljö- och byggnämnden. Utanför tätbebyggt område är Länsstyrelsen beslutande myndighet.

I RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter) finns alla gällande trafikföreskrifter i Sverige. Länk finns längre ned på sidan.

Trafiksäkerhetsåtgärder kan även vara hastighetsdämpande åtgärder i form av till exempel fartgupp, avsmalningar, upphöjda gång- och cykelpassager och utplacering av blomlådor.


Kontakt

 • Trafik

  Trafikexpedition
  Stadshustorget 1

  På grund av de skärpta allmänna råden rörande covid-19 håller vi stängt i vår Kundtjänst. Vi finns fortsatt tillgängliga på telefon och e-post.

  Måndag kl. 9.00-12.00

  Tisdag kl. 9.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson