Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Försök med skotertrafik inne i Kiruna

I Kiruna kan du köra skoter på vissa allmänna gator för att ta dig ut till en skoterled. Så här funkar det!

Kiruna är en vinterstad med stark friluftsprofil. Det rörliga friluftslivet, dit invånarna räknar såväl längd- och turåkning som möjligheten att färdas med snöskoter, är ett livsstilsval för många. I Kiruna centralort finns det omkring 9 000 registrerade snöskotrar, i kommunen cirka 11 000, alltså mer än en per hushåll.

Med anledning av att kirunabornas fritid är starkt kopplad till det rörliga friluftslivet, är det nu möjligt att köra skoter på vissa gator för att ta sig ut till närmaste skoterled.

Vägarna som det handlar om är (indelat efter områden):

Luossavaara

 • Magnetitvägen
 • Grönstensvägen
 • Apatitvägen
 • Kvartsvägen
 • En liten del av Porfyrvägen
 • Fjällgatan
 • Renstigen
 • Del av Idrottsvägen

Östermalm

 • Ringvägen
 • Hjortvägen
 • Gasellvägen
 • Triangeln
 • Myrvägen
 • Mossvägen
 • Ängsvägen
 • Malmbergsgatan

Lombolo

 • Movägen
 • Svedjevägen
 • Tegvägen
 • Torpvägen
 • Slåttervägen
 • Hagvägen
 • Hultvägen
 • Rösvägen
 • Fältvägen
 • Skiljevägen
 • Gärdesvagen
 • Auroravägen
 • Antennvägen
 • Solvindsvägen
 • Odlingsvägen
 • Lundvägen
 • Moränvägen
 • Glaciärvägen

Tuolluvaara

  • Hedvägen
  • Tallbyvägen
  • Ripvägen

  Detta gäller för dig som kör i staden

  Snöskoter får framföras inom tätbebyggt område i enlighet med markering i kartan nedan.

  Detta gäller årligen mellan 1 december - 15 april mellan klockan 06.00 - 22.00. Skotertrafik ska inte framföras på gång- och cykelväg. Vid korsande av allmän gata/väg eller gång och cykelväg har trafikanter från skoterled väjningsplikt mot trafikanter på allmän gata/väg eller gång- och cykelväg.

  Snöskoter får inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen. Tillåtelsen gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och närmaste skoterled och omvänt. Passagerare får tas med på fordonet.

  Senast uppdaterad •
  Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari