Mottagningsenheten

Mottagande av nyanlända elever i årskurs F-9 i grundskolan.

Vi finns på Bolagsskolan Bromsgatan 20, ingång från skolgården.

Mottagningsenheten arbetar med att välkomna, introducera, undervisa, handleda, kartlägga och stötta nyanlända elever och vårdnadshavare i en åtta veckors introduktionsperiod. Mottagningsenheten fungerar även som en flexibel resurs för nyanlända elever och mottagande lärare.

När Språkcentrum får information om att en nyanländ elev anlänt till Kiruna centralort och vill börja i grundskolan, kallar samordnaren elev och vårdnadshavare till ett inskrivningssamtal.

Under inskrivningssamtalet undersöker samordnaren om eleven tidigare gått skola i Sverige. Om det framkommer att eleven tidigare gått skola i Sverige kontaktar samordnaren den tidigare skolan och begär ut kopior på kartläggningar, betygsdokument och annan viktig information. Oavsett om en elev tidigare har gått i den svenska skolan eller inte får vårdnadshavare och elev muntlig information angående det svenska skolsystemet, de får även skriftlig information översatt till elevens modersmål.
De informeras även om det fria skolvalet som råder i Sverige.

Vid inskrivningssamtalet hjälper samordnaren vårdnadshavaren att fylla i viktiga dokument som är kopplade till elevens skolgång som till exempel anmälan om specialkost och ansökan om skolskjuts. Vårdnadshavare får även information om att skolsköterskan kommer att utföra ett hälsosamtal med eleven och att kartläggning kommer att göras över elevens tidigare skolgång i hemlandet. Samordnare ger vårdnadshavare en tid för skolstart och informerar vårdnadshavaren att hen måste delta vid hälsosamtalet och ett kartläggningssamtal i samband med skolstarten.

När en elev kommer till Mottagningsenheten på Språkcentrum måste eleven skrivas in i en ordinarie skola snarast i anslutning till att Skolverkets kartläggningar är gjorda. Skolverkets kartläggning i steg 1 genomförs i anslutning till elevens skolstart på Mottagningsenheten. När kartläggningen i steg 1 är genomförd börjar Mottagningsenhetens samordnare att söka en skolplacering till eleven.

När kartläggningen i steg 2 är gjord genomförs en helhetsbedömning av kartläggningarna och kartläggandelärare lämnar en rekommendation om årskursplacering till mottagande rektor som fattar beslut om årskursplacering.

När elevens skolplacering är klar kallar Mottagningsenhetens samordnare vårdnadshavare till ett möte där de får information om vilken årskurs och skola som eleven kommer att få placering på.

Kontakt

  • Viktoria Björklund

    Verksamhetschef Centrala elevhälsan Rektor Språkcentrum
    Besöksadress: Centrala elevhälsan, Bergmästaregatan 8, Ingång D 3tr
    Postadress: Centrala elevhälsan, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson