"rootPage" is not defined.

Anslagstavla

Detaljplaner upphängda på anslagstavlorna i Kirunas gamla stadshus. Foto: Ulrika Hannu

På kommunens officiella anslagstavla publiceras kungörelser, förslag till kommunens budget och årsredovisning samt tillkännagivanden angående detaljplaner, justerade protokoll och sammanträdesdatum.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson