Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Aktuella enkäter

Under ett verksamhetsår har Kiruna kommun flera enkätundersökningar inom de olika verksamheterna. Tack för att du tar dig tid att svara på enkäterna!

Kommunövergripande enkäter:

Just nu pågår inga enkäter inom detta område.

Socialförvaltningens enkäter:

Just nu pågår inga enkäter inom detta område.

Kultur- och utbildningsförvaltningens enkäter:

Länk till grundskolans sida.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson