Identifiera det underliggande problemet

Det underliggande problemet illustration

För att inte bara åtgärda symptom behöver vi en gemensam förståelse för det underliggande problemet. Att verkligen gå ner på djupet i ett problem och identifiera och definiera det underliggande problemet hjälper oss att arbeta med mer träffsäkra lösningar.

För att inte bara åtgärda symptom behöver vi en gemensam förståelse för det underliggande problemet. Att verkligen gå ner på djupet i ett problem och identifiera och definiera det underliggande problemet hjälper oss att arbeta med mer träffsäkra lösningar.

Vi människor lär oss hur vi löser problem med minsta möjliga ansträngning och bildar vanor utifrån det. Vi känner snabbt igen en situation och tar till den lösning som hjälpt oss tidigare, vilket kan vara väldigt bra, men ibland behöver vi hitta fler alternativ än ”första bästa”. Att stanna i problemet istället för att bara fokusera direkt på lösningen, gör att vi kan lösa det verkliga problemet istället för symptom.

5 varför

Metoden “5 varför” går ut på att ställa frågan varför? fem gånger för att hitta källan till ett problem. Genom det kan man hitta den underliggande orsaken till problemet och inte fastna i symptom.

Denna metod är enkel att genomföra. Den bygger dock på en rak kedja av orsak och verkan, och oftast är verkligheten mer komplex än så. Det kan vara att ni hittar grundorsaken till problemet efter endast tre varför? men ofta krävs det fler varför? än så.

Begränsa er inte till en rak kedja av orsaker och låt olika perspektiv komma till tals. Kombinera gärna med brainstorming-möten. Ibland kan en orsak ”på vägen” ge effekt som kan implementeras snabbt och billigt. Även om den inte eliminerar hela problemet.

Nästa steg:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson