Problemprioritering

Tillsammans

När bilden av de underliggande problemen har klarnat är nästa steg att prioritera vad ni ska gå vidare med. Välj ett underliggande problem som ni tillsammans har möjlighet att lösa.

Genom att undersöka underliggande orsaker och problem till de symptom som ni från början började utforska har ni nu antagligen en diger lista med problem. Från den listan behöver ni välja ut vilket problem ni ska gå vidare med att hitta lösningar på.

Vilka underliggande problem svarar bäst mot värdeskapande i organisationen? Hur ska ni göra för att gå vidare? Det är viktigt att vara tydlig i problemdefinitionen eftersom den kommer ligga till grund för ert fortsatta arbete inom området. För att kunna lösa ett problem är det viktigt att reflektera över sig själv och vad man kan bidra med för att lösa problemet. Gruppen ska välja ett underliggande problem som ni tillsammans har möjlighet att lösa.

Nästa steg:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson