Undersök problemområdet

Problem vs Symptom

För att fånga problembilden är det viktigt att förstå så mångas perspektiv som möjligt. Diskutera varför problemet finns. Var nyfiken, lyssna och ställ frågor. På så sätt skapas en förståelse för det verkliga problemet.

När vi undersöker ett problemområde är det viktigt att tänka på behov, vara nyfiken, lyssna och ställa sig frågor som vad, hur och varför. På så sätt skapar vi en förståelse för gruppens verkliga behov och drivkrafter, men också kulturen och sammanhanget. Ledordet är empati och det betyder att ha ett utifrån och in tänk och kunna sätta sig in i varandras situation och de utmaningar som behöver lösas.

Fundera på:

Är det problemet eller symptomen på problemet ni diskuterar?
Vilka är de underliggande problemen? För att få fram underliggande problem, gör övningen 5 varför.

Övning: Se problemet uppifrån

Hur ser problemet ut från lite avstånd? Eller från luften? Går problemet ut över någon annan gruppering? Finns det målkonflikter, det vill säga att vissa vill arbeta mot ett håll men det skapar problem för andra grupperingar?

Övning: Frågan

Är problemet beroende av frågan? Kan ni genom att omformulera frågan se problemet i ett annat ljus?

Övning: Perspektiv

Från vems perspektiv är problemet ett problem? Finns det ett annat perspektiv där problemet inte längre är ett problem?

Nästa steg:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson