Utvärdering av försök med skotertrafik i staden

Så här tycker Kirunaborna om skotertrafik i staden!

Under 2017 gjordes en utvärdering av försöket med skotertrafik i staden.

De 297 personer som svarade på enkäten utgjordes av 58% män och 42% kvinnor. 78% av de svarande var 26-55 år gamla och hälften av de svarande (50%) uppgav sig bo i ett område där det varit tillåtet med skotertrafik på väg.

30 personer (10,1 %) uppgav att de hade upplevt någon form av störning på grund av att skotrar kört på allmän väg.

Bland de störningar som upplevts nämndes:

 • Buller
 • Buskörning
 • Körning i höga hastigheter
 • Körning utanför de tillåtna vägarna
 • Ej visad hänsyn till fotgängare
 • Körning på gångvägar, trottoarer och lekplatser
 • Oförsiktig körning vid passager över väg

På frågan om man även i fortsättningen skall kunna köra skoter på vissa allmänna gator svarade 269 personer (91%) ja och 26 personer (9%) svarade nej.

Det var också många som lämnade synpunkter på förändringar/förbättringar, t.ex:

 • Myndighet bör göra fler stickprov bland dessa områden så att det inte missbrukas
 • Bättre skyltning av var utfarten är till närmaste skoterled
 • Fler kvarter/gator i ytterområden borde vara inkluderade
 • Fler anslutande skoterleder mot Kirunas gator, kanske även en skoterled in mot centrum. Det skulle vara skoj att åka med skotern och ta en hamburgare på t.ex. Empes
 • Bättre skyltning, en skoterkarta för information till hushållen
 • Hårda straff för de som buskör

Detta är en sammanfattning av enkätresultaten. De fullständiga resultaten redovisades för miljö- och byggnämnden som sedan beslutade att förlänga försöket med skotertrafik på väg i ytterligare två år.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari