Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Utvärdering av försök med skotertrafik i staden

Så här tycker Kirunaborna om skotertrafik i staden!

Under 2017 gjordes en utvärdering av försöket med skotertrafik i staden.

De 297 personer som svarade på enkäten utgjordes av 58% män och 42% kvinnor. 78% av de svarande var 26-55 år gamla och hälften av de svarande (50%) uppgav sig bo i ett område där det varit tillåtet med skotertrafik på väg.

30 personer (10,1 %) uppgav att de hade upplevt någon form av störning på grund av att skotrar kört på allmän väg.

Bland de störningar som upplevts nämndes:

 • Buller
 • Buskörning
 • Körning i höga hastigheter
 • Körning utanför de tillåtna vägarna
 • Ej visad hänsyn till fotgängare
 • Körning på gångvägar, trottoarer och lekplatser
 • Oförsiktig körning vid passager över väg

På frågan om man även i fortsättningen skall kunna köra skoter på vissa allmänna gator svarade 269 personer (91%) ja och 26 personer (9%) svarade nej.

Det var också många som lämnade synpunkter på förändringar/förbättringar, t.ex:

 • Myndighet bör göra fler stickprov bland dessa områden så att det inte missbrukas
 • Bättre skyltning av var utfarten är till närmaste skoterled
 • Fler kvarter/gator i ytterområden borde vara inkluderade
 • Fler anslutande skoterleder mot Kirunas gator, kanske även en skoterled in mot centrum. Det skulle vara skoj att åka med skotern och ta en hamburgare på t.ex. Empes
 • Bättre skyltning, en skoterkarta för information till hushållen
 • Hårda straff för de som buskör

Detta är en sammanfattning av enkätresultaten. De fullständiga resultaten redovisades för miljö- och byggnämnden som sedan beslutade att förlänga försöket med skotertrafik på väg i ytterligare två år.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari