Tillstånd och dispenser

Rosa tulpaner i en plantering i stadsmiljö

Vissa åtgärder som påverkar trafikmiljön kräver särskilt tillstånd eller dispens från lokala trafikföreskrifter. Här har vi samlat information om tillstånd och dispenser.

Genom att ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att trafikera eller parkera där det är förbjudet att göra detta enligt lokala trafikföreskrifter – på kommunal allmän plats. Dispens kan beviljas för följande kategorier:

 • Parkeringsdispens för person med rörelsehinder
 • Parkeringsdispens vid flytt eller annan tillfällig lastning/lossning
 • Parkeringsdispens för fordon som nyttjas av näringsidkare
 • Parkeringsdispens för fordon som används av personal inom sjuk- eller socialvårdande verksamhet

Den sökande skall uppge vilken kategori av dispens ansökan gäller och uppge de uppgifter som efterfrågas för just den kategorin.

För dispens av annan orsak än parkering: kontakta trafikavdelningen på Kiruna kommun.

Vid användande av parkeringsdispens skall även p‑skivan användas för att på så sätt påvisa när fordonet har parkerats på platsen.

Avgift för beslut om dispens debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.

För transporter bredare än 260 centimeter, längre än 25,25 meter och transporter som överskrider vägens bärighetsklass fordras transporttillstånd.

Ansökan görs hos trafikavdelningen på Kiruna kommun, om transporten går inom kommungränsen. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan lämnas till Trafikverket i den region där transporten startar.

Viktigt att tänka på före transporten:

Ansökan måste lämnas in senast 5 arbetsdagar före transport. Vid brådskande ärenden: kontakta trafikavdelningen.

 • Innan transporten påbörjas ska du förvissa dig om att transporten kan utföras utan hinder av vägarbeten eller begränsningar i höjd- och sidled.
 • Transporten ska vara rätt utrustad med den märkning som föreskrivs i beslutet.
 • Varningsbilen och föraren ska uppfylla de krav som anges i beslutet.
 • Polisen ska kontaktas i god tid då det krävs poliseskort. Beslutet med bilagor ska  följa med under transporten.
 • Transporten ska genomföras inom giltighetstiden för beslutet.

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator kan man få tillstånd att placera ut blomlådor på gator i Kiruna kommun under perioden 4 juli‑30 september. Det är de boende själva som bygger lådorna efter en ritning som kommunen tagit fram. Tillstånd för att få sätta ut blomlådor ska sökas varje år.

Sista ansökningsdag för att ställa ut blomlådor under säsongen 2024 är den 23 april 2024.

 1. Prata med dina närmaste grannar och dela med dig av informationen. Grannarna måste ge sitt godkännande eftersom blomlådor kan innebära visst hinder vid in- och utfart från fastigheterna.
 2. Du ansöker sedan via e-tjänsten Utplacering av blomlådor Länk till annan webbplats..
  OBS! Ny ansökan ska skickas in varje år innan blomlåda kan ställas ut.
 3. Bygg lådorna själv eller tillsammans med dina grannar. Ritning finns längre ner på sidan.
 4. Ring trafikavdelningen när blomlådorna är klara att placeras ut.
 5. Tekniska Verken markerar var lådorna ska stå och ger dig reflexer.
 6. Placera ut lådorna. De skall hållas hela och pyntas med blommor eller gröna växter. Kontaktpersonen ansvarar för lådorna.

Om du tillfällligt behövera placera ut till exempel en container på offentlig plats eller om du ska anordna ett evenemang krävs ett skriftligt tillstånd från Polisen i Kiruna. Detsamma gäller utplacering av trottoarpratare eller skyltar på allmän platsmark. Polisen avgör sedan, i samråd med Kiruna kommun, om tillstånd kan ges.

Som offentlig plats räknas gator, allmänna p-platser, trottoarer, parker samt gång- och cykelbanor. Att utnyttja en offentlig plats till annat än vad platsen är avsedd för kräver alltid tillstånd från Polisen.

Ansök om tillstånd och dispens via våra e-tjänster

I e-tjänsterna får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsterna.

E-tjänster

Dispens från lokal trafikföreskrift Länk till annan webbplats.

Transporttillstånd Länk till annan webbplats.

Utplacering av blomlådor Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Trafikavdelningen

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Tisdag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Torsdag kl. 13.00-16.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin