Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Integrationsmedel

Det finns pengar att söka för föreningar och organisationer hos bland annat Länsstyrelsen för att arbeta med stärkande projekt gentemot nyanlända och personer i asyl.

Det kan också finnas pengar att söka hos olika finansiärer, fonder och stiftelser. Integrationsenheten har sammanställt en lista på dessa.

Delegationen mot segregationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt.

Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger bidrag till projekt som främjar den sociala, fysiska, och mentala miljön i samhället, men även till projekt som verkar för integration och jämlikhet.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

MUCFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fördelar projektbidrag till projekt vars syfte är att öka ungas självständiga organisering, motverka rasism och andra former av intolerans, motverka hot och hat i det offentliga samtalet samt till projekt som ska värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Olof Palmes minnesfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster syftar till att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning och att stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

Kontakt

 • Integrationsenheten

  Geologgatan 1
  981 31

  Öppettider:

  Måndag: 13.00-15.00
  Onsdag: 13.00-15.00

  Du når oss på telefon måndag-fredag kl. 08.00-16.00

  Använd munskydd när du besöker oss!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson