Integrationsmedel

Det finns pengar att söka för föreningar och organisationer hos bland annat Länsstyrelsen för att arbeta med stärkande projekt gentemot nyanlända och personer i asyl.

Det kan också finnas pengar att söka hos olika finansiärer, fonder och stiftelser. Integrationsenheten har sammanställt en lista på dessa.

Delegationen mot segregation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt.

Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger bidrag till projekt som främjar den sociala, fysiska, och mentala miljön i samhället, men även till projekt som verkar för integration och jämlikhet.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fördelar projektbidrag till projekt vars syfte är att öka ungas självständiga organisering, motverka rasism och andra former av intolerans, motverka hot och hat i det offentliga samtalet samt till projekt som ska värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Olof Palmes minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. syftar till att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning och att stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

Kontakt

 • Integrationsenheten

  Stadshustorget 1
  981 85

  Integrationsenhetens finns reception i Kristallen.

   

  Öppettider:

  Torsdagar kl. 13.00-16.00

   

  Avvikande öppettider:

  Helgdagar (röda dagar) och klämdagar stängt.

   

  Du når oss på telefon helgfri måndag-fredag kl. 13.00-15.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson