Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Simhallar

Samtliga simhallar är stängda för allmänheten tills annat beslut tar.

Public pools are closed to the public from November 12th 2020.
This also applies to the public pools in the villages.

Justering av begränsningar/restriktioner för vissa kommunala anläggningar under perioden 2021-02-06--2021-02-13 eller tills annat beslut fattas.

Detta för att begränsa risken för smittspridning av covid-19 i enlighet med folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd samt regeringens restriktioner 2021-02-04.

Kommunens samtliga idrottsanläggningar kommer att vara stängda och därmed tillåts inte träning, tävling eller matcher på idrottsanläggningarna. Detta gäller även skolornas gymnastiksalar.

Undantag görs för grund- och gymnasieskolornas idrottsundervisning, verksamheten vid Kiruna ridanläggning samt professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning. Undantag avseende inomhusidrott har tidigare gjorts för barn och ungdomar födda 05 och senare.

Från den 6 februari får även ungdomar födda 02 och senare träna inomhus på kommunala anläggningar. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och skärpta nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen skall följas.

Som tidigare gäller att träningsverksamhet skall genomföras i mindre grupper. En mindre grupp definieras av kommunledningsförvaltningen enligt lokallista, max två ledare utöver grupp.

Omklädningsrummen är stängda, ombyte sker hemma. Undantaget är elitverksamhet eller annan verksamhet där sjukdomsbild på individnivå kan motivera det.

Allmänhetens åkning i ishallarna genomförs inte.

Badhusen är stängda för allmänhet, skolor och föreningsverksamhet.

Gym i kommunal regi, Actic Gym sporthall, hålls stängt

Detta beslut har fattats på delegation av kommundirektör enligt kommunstyrelsen delegationsordning, 2020-10-05, § 248, punkten 3.9.2.

Lennart Andersson
Kommundirektör

Välkommen att besöka någon av Kiruna kommuns simhallar!

Sporthallen har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort
Sporthallen har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson