Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Simhallar

Samtliga simhallar är stängda för allmänheten och föreningar tills annat beslut tas, öppet endast för skolverksamhet i begränsad omfattning.

Public pools are closed to the public from November 12th 2020.
This also applies to the public pools in the villages.

Justering av begränsningar/restriktioner för vissa kommunala anläggningar under perioden 2021-02-06--2021-02-13 eller tills annat beslut fattas.

Detta för att begränsa risken för smittspridning av covid-19 i enlighet med folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd samt regeringens restriktioner 2021-02-04.

Kommunens samtliga idrottsanläggningar kommer att vara stängda och därmed tillåts inte träning, tävling eller matcher på idrottsanläggningarna. Detta gäller även skolornas gymnastiksalar.

Undantag görs för grund- och gymnasieskolornas idrottsundervisning, verksamheten vid Kiruna ridanläggning samt professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning. Undantag avseende inomhusidrott har tidigare gjorts för barn och ungdomar födda 05 och senare.

Från den 6 februari får även ungdomar födda 02 och senare träna inomhus på kommunala anläggningar. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och skärpta nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen skall följas.

Som tidigare gäller att träningsverksamhet skall genomföras i mindre grupper. En mindre grupp definieras av kommunledningsförvaltningen enligt lokallista, max två ledare utöver grupp.

Omklädningsrummen är stängda, ombyte sker hemma. Undantaget är elitverksamhet eller annan verksamhet där sjukdomsbild på individnivå kan motivera det.

Allmänhetens åkning i ishallarna genomförs inte.

Badhusen är stängda för allmänhet och föreningsverksamhet, öppet för skolverksamhet i begränsad omfattning.

Gym i kommunal regi, Actic Gym sporthall, hålls stängt

Detta beslut har fattats på delegation av kommundirektör enligt kommunstyrelsen delegationsordning, 2020-10-05, § 248, punkten 3.9.2.

Lennart Andersson
Kommundirektör

Välkommen att besöka någon av Kiruna kommuns simhallar!

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofi Jernelöf