Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

"rootPage" is not defined.
Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kiruna har ända sedan staden bildades insett vikten av utbildning och väl fungerande skolor.

Därför var Hjalmar Lundbohm långt före sin tid när han 1910 startade Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU). Skolan var en av de första skolorna i Sverige för yrkesutbildning och en viktig del av Kirunas historia.

I Kiruna finns ett stort utbud av förskolor ock skolor med god geografisk spridning både i Kiruna C och i byarna. Läs mer om utbildning genom att klicka dig fram i menyerna ovan.

Barn och ungdomars hälsa

Elevhälsans uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet kring barn och ungdomars hälsa och lärande.

Läsårsplan 2020-21

Här hittar du alla lov och ledigheter i Kiruna kommun.

Klagomål och synpunkter

Så gör du för att framföra synpunkter och klagomål.

Kostnadsfri skolskjuts

Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för dem som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Information på olika språk

Här finns dokument med översatt information om utbildning och barnomsorg i Kiruna till ett antal olika språk.