Skolstruktur i Kiruna C

Senaste illustration över elevströmmar och skolprofiler. Klicka på bilden för att se en större version.

Då samhället hela tiden förändras måste kommuner arbeta med omvärldsbevakning och förberedelser för eventuella behov av att förändra skolstrukturen. Dagens skolstruktur för de kommunala grundskolorna i Kiruna C gäller sedan höstterminen 2021.

Vilka faktorer som påverkar eventuella behov av förändrad skolstruktur kan variera över tid. Under de senaste åren har kompetensförsörjning avseende behöriga lärare stått i fokus i hela landet och kommer att behöva göra så ett bra tag framöver. Det handlar dels om att utbilda lärare med rätt kompetenser och dels om att nyttja de kompetenser som finns så optimalt som möjligt. För Kiruna kommuns del finns ytterligare två faktorer som utmanar extra mycket - det stora geografiska området som våra kommuninnevånare är spridda på och flytten av stora delar av Kiruna C på grund av gruvans påverkan.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson