Trygghet och försäkringar

Trygghet och likabehandling
Alla barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga när de är i förskolan, skolan och på fritidshemmen. För att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska alla förskolor och skolor ha en skriftlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Där ska framgå hur man ska undvika att något händer och vad man ska göra om något ändå inträffar.
Om du som förälder vill veta mer om vad du kan göra i fall du misstänker att ditt barn utsätts för kränkningar eller diskriminering kan du få råd via hemsidan för BEO, Barn och elevombudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som hör till Skolinspektionen.

Försäkringar
Alla verksamheter ska sträva efter att ha så säker miljö som möjligt för att minimera olycksrisken för barnen och eleverna. Om en olycka ändå skulle inträffa så är barnen och eleverna försäkrade när de är i förskolan, skolan eller på fritidshemmet.

Kiruna Kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB för barn och elever.
Här kan du läsa vad som står i aktuellt försäkringsbesked , 145.4 kB.. Om en olycka har inträffat där barnet/eleven kan ha rätt till att ta del av försäkringen ska ni som vårdnadshavare kontakta försäkringsbolaget. Information om hur ni gör detta hittar ni på försäkringsbolagets hemsida på adressen https://www.skfab.se/skador/olycksfallsskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor, vänligen kontakta försäkringsbolaget via
epost skf@vanameyde.se

telefon 0457-201 70

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson