Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Eldning av avfall

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Räddningstjänsten bör alltid kontaktas innan eldning av trädgårdsavfall som löv och kvistar. Detta för att kontrollera eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt och dels för att minimera antalet falsklarm. Glöm inte bort att ta hänsyn till grannar. Vid eldning av trädgårdsavfall och vid avfallsförbränning som godkänts av miljö- och byggnämnden ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende.

Miljö- och byggnämndens grundinställning är att allt avfall som kan ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till Tekniska Verken i Kiruna AB eller något av materialbolagen. Särskilda skäl kan finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1

  På grund av de skärpta allmänna råden rörande covid-19 håller vi stängt i vår Kundtjänst. Vi finns fortsatt tillgängliga via telefon och e-post.

  Måndag kl. 9.00-12.00

  Tisdag kl. 9.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Åke Jönsson