Eldning av avfall

Avfall har självantänds på avfallsanläggningen och bärs ut och släcks
Avfall som har självantänts på avfallsanläggningen. Foto: Åke Jönsson

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Räddningstjänsten bör alltid kontaktas innan eldning av trädgårdsavfall som löv och kvistar. Detta för att kontrollera eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt och dels för att minimera antalet falsklarm. Glöm inte bort att ta hänsyn till grannar. Vid eldning av trädgårdsavfall och vid avfallsförbränning som godkänts av miljö- och byggnämnden ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende.

Miljö- och byggnämndens grundinställning är att allt avfall som kan ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till Tekniska Verken i Kiruna AB eller något av materialbolagen. Särskilda skäl kan finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Åke Jönsson