Eldning av avfall

Avfall har självantänds på avfallsanläggningen och bärs ut och släcks
Avfall som har självantänts på avfallsanläggningen. Foto: Åke Jönsson

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd. Det gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Kontakta alltid räddningstjänsten om du har tänkt elda trädgårdsavfall som löv och kvistar. Räddningstjänsten kan bedöma om eldningen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och dessutom minskar antalet falsklarm om de är informerade. Glöm inte bort att ta även hänsyn till eventuella grannar.

Vid eldning av trädgårdsavfall och vid avfallsförbränning som godkänts av miljö- och byggnämnden ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende.

Miljö- och byggnämndens grundinställning är att allt avfall som kan ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till Tekniska Verken i Kiruna AB eller något av materialbolagen. Särskilda skäl kan finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Åke Jönsson