Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kulturmiljöprogram

Gamla brandstationen, byggd 1909.

Kiruna stad

För att kunna hantera kulturmiljöfrågorna i stadsomvandlingen så tog kommunen 2014 fram en kulturmiljöanalys. Denna används i frågor som rör hur kulturmiljön ska bevaras när staden påverkas, t.ex. inför flytt eller rivning medan vissa miljöer kanske inte alls påverkas. Kulturmiljöanalysen användes också som underlag för urvalet för vilka byggnader som skulle flyttas.

Kiruna har även en bevarandeplan från 1984.

KulturmiljöanalySBevarandeplan

Skyddsvärda miljöer

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram ett gemensamt program för kulturmiljövården i länet som gäller 2010-2020. Programmet pekar ut ca 220 värdefulla kulturmiljöer varav 27 finns i Kiruna kommun. Programmet ger en bra inblick i den bredd av kulturmiljöer som finns inom kommunen.

Norrbottens kulturmiljöprograM

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström