Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Kulturmiljöprogram

Gamla brandstationen, byggd 1909.

Kiruna stad

För att kunna hantera kulturmiljöfrågorna i stadsomvandlingen så tog kommunen 2014 fram en kulturmiljöanalys. Denna används i frågor som rör hur kulturmiljön ska bevaras när staden påverkas, t.ex. inför flytt eller rivning medan vissa miljöer kanske inte alls påverkas. Kulturmiljöanalysen användes också som underlag för urvalet för vilka byggnader som skulle flyttas.

Kiruna har även en bevarandeplan från 1984.

KulturmiljöanalySBevarandeplan

Skyddsvärda miljöer

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram ett gemensamt program för kulturmiljövården i länet som gäller 2010-2020. Programmet pekar ut ca 220 värdefulla kulturmiljöer varav 27 finns i Kiruna kommun. Programmet ger en bra inblick i den bredd av kulturmiljöer som finns inom kommunen.

Norrbottens kulturmiljöprograM

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström