Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Lediga tomter

Lediga tomter i Kiruna kommun.

Kiruna kommun har 10 lediga fritidshustomter cirka 5 km öster om Vittangi, längs med Torne älv. Det finns ingen bilväg utan promenad eller/och båtfärd krävs för att ta sig till tomterna. Tomterna är uppdelade i två områden; ett område med 7 tomter norr om Torneälv och ett med 3 tomter söder om Torneälv.

Tomterna säljs som friköpta tomter i befintligt skick. Tomternas areal är mellan 2 000-2 500 kvm.

För tomterna gäller detaljplan för del av Vittangi 35:4, fritidsbebyggelse. Detaljplanen finns för påseende hos planenheten.

Tillåten byggnadsyta per tomt är 130 kvm, varav högsta byggnadsyta för huvudbyggnad är 80 kvm och för varje enskild komplementbyggnad 30 kvm.

Huvudbyggnad får vara en våning med byggnadshöjd max 3 meter. Komplementbyggnad får vara max 2,5 meter.

Samtliga bestämmelser om byggrätt finns i den aktuella detaljplanen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari