Lediga tomter

Kaisepakte med Torneträsk i förgrunden

Kommunen har gått ut med 20 småhustomter längs Kurravaaravägen som fördelas via tomtkön. Sista dagen för att anmäla intresse är 4 oktober. Kontakta tillväxt- och exploateringsenheten om du vill ställa dig i tomtkö och ta del av information om dessa och framtida småhustomter i Kiruna (mex@kiruna.se).

Fritidshustomter Vittangi

Fritidshustomter Vittangi

Kiruna kommun har 10 fritidshustomter cirka 5 km öster om Vittangi, längs med Torneälv. Det finns ingen bilväg utan promenad eller/och båtfärd krävs för att ta sig till tomterna. Tomterna är uppdelade i två områden: ett område med 7 tomter norr om Torneälv och ett med 3 tomter söder om Torneälv.

Tomterna säljs som friköpta tomter i befintligt skick. Tomternas areal är mellan 2 000-2 500 kvm.

Kontakta tillväxt- och exploateringsenheten vid intresse (mex@kiruna.se).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari