Lediga tomter

Kaisepakte med Torneträsk i förgrunden

Markförberedda tomter i nya Kiruna centrum erbjuds tomtkön

Planområdet för tomterna ligger i nordöstra delen av Kiruna, ca 1 kilometer från nya centrum, och syftar till att skapa bostäder och service. För området gäller detaljplan och i planbeskrivning förklaras hur bebyggelseområdet är tänkt att utvecklas. Vägledande dokument för bebyggelseutvecklingen är också antagen utvecklingsplan som anger principer och riktlinjer för stadsomvandlingen. Tomterna kommer erbjudas markförberedda med tomtstorlek mellan 600–700 kvm. Största sammanlagda byggnadsarea per tomt med friliggande enbostadshus är 170 kvm varav komplementbyggnad högst 60 kvm, ca 45 %. Småhusen får uppföras i 1–2 våningar och begränsas i vertikalled på grund av stopphöjd för riksintresse flyghinder. Bostadskvarteret får nära till ett stort utbud service samt förskolor liksom planerade skolor i kunskapsnoden. Rekreation och grönområden i anknytning till bostadsområdet finns i form av Varggropens friluftsområde, där skidspår finns vintertid och motionsspår sommartid. Skoterled finns i närhet samt nybyggt badhus under uppförande för planerad öppning år 2023. Det planeras en centrumnära park, det så kallade västra gröna fingret i planområdets östra del, där har planen precis varit ute på granskning.

Mer information och illustration hittar ni i gällande detaljplan.

Här hittar du plankartan Länk till annan webbplats.

Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Tomter till tomtkön i Jukkasjärvi

Kommunen utvecklar två nya bostadskvarter i Jukkasjärvi längs Spannvägen. Totalt är det 33 villatomter där 20 släpps under 2022 och 13 under 2023. Information har gått ut till den kommunala småhustomtkön. Tomterna som nu ska säljas är inte markförberedda och tomtstorleken är mellan 800-1000 kvm. Största sammanlagda byggnadsarea per tomt med friliggande enbostadshus är 220 kvm varav komplementbyggnad högst 80 kvm. Tomterna är belägna nära naturen och med idrottsplats nära samt med elljusspår som kommer att gå runt bostadskvarteren. I detaljplanen finns ytterligare information om området och hur man får bygga inom planområdet.

Här hittar du plankartan Länk till annan webbplats.

Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Kiruna kommun har 10 fritidshustomter cirka 5 km öster om Vittangi, längs med Torneälv. Det finns ingen bilväg utan promenad eller/och båtfärd krävs för att ta sig till tomterna. Tomterna är uppdelade i två områden: ett område med 7 tomter norr om Torneälv och ett med 3 tomter söder om Torneälv.

Tomterna säljs som friköpta tomter i befintligt skick. Tomternas areal är mellan 2 000-2 500 kvm.

Kontakta tillväxt- och exploateringsenheten vid intresse (mex@kiruna.se).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sara Thelin