Prislista för hyra av lokaler

Bergaskolans idrotsshall är en av de lokaler som hyrs ut.

Taxorna, som är momsfria, för nyttjande av Kiruna kommuns fritidsanläggningar/lokaler för 2024 fastställdes 2023-11-13 § 170 av kommunfullmäktige.

Utöver gällande taxor och avgifter, debiteras hyresgästen extra avgift om ordningsregler för aktuell anläggning/lokal inte efterföljs.

Ungdomsverksamhet = mer än 50 procent, minst tre av deltagarna ska vara 5-20 år och aktiviteten ska bedrivas av godkänd ungdomsorganisation.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Jenny Strandgård