Prislista för hyra av lokaler

Bergaskolans idrotsshall är en av de lokaler som hyrs ut.

Prislista för idrottshallar och gymnastiksalar.

För samtliga kommunala anläggningar gäller avgifter:

-Öppna fönster och olåsta dörrar per tillfälle 500 kr
-Ej grovstädade omklädningsrum per tillfälle 1 000 kr
-Ej städat efter arrangemang per tillfälle 4 000 kr
-Larmutryckning per tillfälle 500 kr
-Beredskapsutryckning per tillfälle 1 000 kr
-Verksamhet under ej bokad tid per tillfälle 500 kr
-Ej avbokad trädningstid 24 timmar innan start per tillfälle 500 kr
-Ej avbokat arrangemang 10 dagar innan start per tillfälle 1 000 kr
-Uppdatering av låstaggar kvällar och helger per tillfällen 200 kr
-Arrangemang av svenska mästerskap och större mästerskap per tillfälle 0 kr

Avgifterna är momsfria och fastställda av kommunfullmäktige 2016-10-24, § 110.

Ungdomsverksamhet = mer än 50 procent, minst tre av deltagarna ska vara 5-20 år och aktiviteten ska bedrivas av godkänd ungdomsorganisation.

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* - 80 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening - 200 kr
- Träning övriga - 300 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet 5 000 kr

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* 70 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening 175 kr
- Träning övriga 265 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet 4 000 kr

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* 60 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening 150 kr
- Träning övriga 225 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet - enligt avtal

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Hyrestillfälle, kr per timma i respektive anläggning:
- Träning och arrangemang - förening ungdom* 60 kr
- Träning för vuxna och arrangemang på seniornivå, förening 150 kr
- Träning övriga 225 kr
- Övriga arrangemang och kommersiell verksamhet - enligt avtal

Utöver ordinarie öppethållande; 500 kr/timma + personal + hallhyra

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson