Vänorter

Vy över Narvik från luften
Flygfoto över Narvik, Norge. Foto: LKAB

Arkhangelsk är en stad i Ryssland som är belägen vid floden Norra Dvina. Stadens namn betyder ärkeängel och syftar på ärkeängeln Mikael. Staden ligger 2 116 kilometer ifrån Kiruna. Arkhangelsk är administrativ huvudort i Arkhangelsk oblast (län). Arkhangelsk har drygt 350 000 invånare.

På grund av sin tunga industri är Arkhangelsk idag en viktig region. Här finns Rysslands största hamn för utskeppning av timmer. Staden har även en stor pappers- och träförädlingsindustri.

Kiruna och Arkhangelsk skrev avtal år 1999 och för närvarande pågår samarbete inom kulturella områden.

Arkhangelsk officiella hemsida Länk till annan webbplats.

Rustavi är en stad belägen i sydöstra Georgien som ligger på Mtkvarifloden, 3 922 kilometer ifrån Kiruna. 2009 bodde det drygt 90 000 personer i Rustavi.

Avtalet mellan Kiruna och Rustavi skrevs år 1983 under obegränsad giltighetstid. Idag pågår dock inget aktivt samarbete.

Rustavis officiella hemsida Länk till annan webbplats.

Apatity är en stad i Ryssland belägen i Murmansk oblast (län) cirka 21 kilometer från Kirovsk och 794 kilometer från Kiruna. Stadens namn syftar på apatiter, som är en naturtillgång i området. 2010 bodde det i Apatity runt 60 000 personer. Staden grundlades runt 1930 men fick först stadsstatus 1966.

Kiruna och Apatity skrev avtal år 1992 på obestämd tid. Idag pågår dock inget aktivt samarbete.

Apatitys officiella hemsida Länk till annan webbplats.

Narvik är en stad som ligger i Narviks kommun i norra Norge. Befolkningsmängden är runt 14 000 personer. Staden ligger 178 kilometer ifrån Kiruna. Narviks hamn används för att skeppa ut järnmalm från gruvorna i Kiruna kommun, vilket det gjorts sedan 1903.

Kiruna och Narvik skrev avtal år 1999 och har en pågående samarbetsprojekt, bland annat inom kulturella områden.

Narviks officiella hemsida. Länk till annan webbplats.

Rovaniemi är en stad i Finland. Det är den fjärde största staden på Nordkalotten. Staden har cirka 61 000 invånare med en befolkningsmängd på 8,08 invånare/kvadratkilometer. Staden är belägen 341 kilometer ifrån Kiruna.
Kiruna och Rovaniemi startade sitt samarbete år 1946. Samarbetsområdena rör miljö, kultur, skola, stadsplanering, utbildning och idrott. Årligen sker det idrottsutbyten mellan städerna

Rovaniemis officiella hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari