Vänorter

Vy över Narvik från luften
Flygfoto över Narvik, Norge. Foto: LKAB

Kiruna kommun har tre vänorter. Just nu pågår endast samarbeten med Rovaniemi och Narvik.

Rovaniemi är en stad i Finland. Det är den fjärde största staden på Nordkalotten. Staden har cirka 61 000 invånare med en befolkningsmängd på 8,08 invånare/kvadratkilometer. Staden är belägen 341 kilometer ifrån Kiruna.
Kiruna och Rovaniemi startade sitt samarbete år 1946. Samarbetsområdena rör miljö, kultur, skola, stadsplanering, utbildning och idrott. Årligen sker det idrottsutbyten mellan städerna.

Rovaniemis officiella hemsida Länk till annan webbplats.

Narvik är en stad som ligger i Narviks kommun i norra Norge. Befolkningsmängden är runt 14 000 personer. Staden ligger 178 kilometer ifrån Kiruna. Narviks hamn används för att skeppa ut järnmalm från gruvorna i Kiruna kommun, vilket det gjorts sedan 1903.

Kiruna och Narvik skrev avtal år 1999 och har en pågående samarbetsprojekt, bland annat inom kulturella områden.

Narviks officiella hemsida. Länk till annan webbplats.

Rustavi är en stad belägen i sydöstra Georgien som ligger på Mtkvarifloden, 3 922 kilometer ifrån Kiruna. 2009 bodde det drygt 90 000 personer i Rustavi.

Avtalet mellan Kiruna och Rustavi skrevs år 1983 under obegränsad giltighetstid. I dag pågår dock inget aktivt samarbete.

Rustavis officiella hemsida Länk till annan webbplats.

Arkhangelsk

Kommunstyrelsen 2022-03-21, § 75 beslutar att vänortsavtalet med Arkhangelsk ska sägas upp på grund av kriget i Ukraina.

Apatity är en stad i Ryssland belägen i Murmansk oblast (län) cirka 21 kilometer från Kirovsk och 794 kilometer från Kiruna. Stadens namn syftar på apatiter, som är en naturtillgång i området. 2010 bodde det i Apatity runt 60 000 personer. Staden grundlades runt 1930 men fick först stadsstatus 1966.

Kiruna kommun och Apatity har sedan 1992 haft utbyten, men inget vänortsavtal finns skrivet. I dag pågår dock inget aktivt samarbete.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson