Skytte 2

Skyttelokalen renoverades 2017 med elektroniska tavlor, sex skjutbanor och är tillåten för luft- och krutskytte.

Obs!

Externa personer som önskar skjuta i skytte lokalen får ta kontakt med någon skytteförening och nyttja den på respektive förenings ledning och tider.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Linda Johansson