Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Isbanor

På Nya Raketskolans baksida finns en isbana, som barnen kan åka på när de har rast. Foto: Kjell Törmä

Kommunägda Tekniska Verken ansvarar för skötsel av isbanor utomhus.

I centrala Kiruna finns fyra isbanor som driftas av Tekniska Verken i Kiruna centralort. Isbanorna finns vid Luossaskolan, Triangelskolan, Raketskolan och i Tuolluvaara.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson