Promenadstråk och vandringsleder

Mätpunkt Tynnyrilaki i Struves meridianbåge. Foto: Dan Norin

Promenadstråk och vandringsleder

Det finns flera anlagda motionsspår och hälsoslingor i Kiruna kommun.
Under barkmarksperioden hittar du tips på slingor här.

Hälsans Stig i Kiruna C är en slinga som är framkomlig året runt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Heidi Kari