Skidspår

Här hittar du aktuell information om skidspåren i Kiruna.

Sedan 2022 ansvarar Kiruna kommun för skidspåren i Kiruna C. Alla spår är avgiftsfria.

Undvik helst att promenera i skidspåren. Skidspåren är till för skidåkning, inte promenader. Det gäller hela spårytan, på skejtsidan och i de klassiska spåren. Det läggs mycket tid, energi och framförallt pengar på att preparera motionsspåren för längdskidåkning. På Matojärvi idrottsplats i anslutning till Matojärvi World Cup-spår finns en skidstadio.

Belysningen längs med spåren tänds dagligen kl. 06:00 och släcks kl. 23:00. Belysningen på Matojärvi IP släcks kl. 21:00. Vid temperatur under minus 30 grader C släcks belysningen. Detta kan innebära att belysningen släcks när du är i spåret.

Skidåkning med hund

Skidåkning med hund är tillåtet på skatesidan, alla tider på dygnet. Förare med hund ska ta hänsyn till övriga skidåkare, vilket innebär att hunden måste vara kopplad och även plocka upp efter dem.

 • Elljusspår Lombolo 8,9 km (Även hundspår)
 • Elljusspår Matojärvi 2,2 km
 • Elljusspår Matojärvi 2,8 km
 • Elljusspår Matojärvi 3,5 km
 • Elljusspår Matojärvi 5,0 km
 • Elljuspår Jägarspåret 3,3 km
 • Elljuspår anslutning Matojärvi-Jägarspåret 1,5 km
 • Hundspår 8,0 km
 • Slädhundspår
 • Motionsspår totalt 17,0 km ej belysta

Följande spår rapporteras på www.skidspar.se (Följ länken ovan)

 • Matojärvi
 • Matojärvi hundspår
 • Lombolo
 • Luossavaara
 • Varggropen

Skidstadions öppettider

Måndag - Fredag kl. 08:00-19:30

Lördag - Söndag kl. 08:00-17:00

Ambitionen är att det alltid finns något spår tillgängligt för all typ av skidåkning, det vill säga klassisk, skate och för skidåkning med hund. Spårförarna utgår från Matojärvi Idrottsplats. De prioriterade spåren är främst:

 • Matojärvispåren - Klassiskt och skate
 • Lombolospåret - Klassiskt, skate och hund
 • Hundspåret - Hund

Därefter prepareras Luossa- och Jägarspåret.

Planeringen justeras löpande utifrån rådande förutsättningar med hänsyn till väderlek, snöförhållanden och arrangemang. Vid gynnsamma väderförhållanden och inga andra arbetsuppgifter för spårskötarna kan alla spåren prepareras på ungefär åtta timmar. Vid kraftiga snöfall, isiga förhållanden, eller andra problem, kan tiden bli mycket längre.

Under försäsongen med begränsad tillgång till snö används fyrhjuling eller snöskoter med hjälp av rulle och spårdragare för att preparera spår. När snötillgången är tillräcklig används pistmaskin.

Två heltidsanställda och extra personal arbetar vintertid med preparering av spåren.

Här några exempel på vanliga orsaker till att prioritetsordningen kan ändras, främst under försäsongen då snötillgången varierar på de olika spåren.

 • Rullskidbanan prepareras oftast först under försäsongen tack vare den asfalterade grunden som behöver väldigt lite snö.
 • Lombolospåret har en geografisk fördel då spåret är beläget i en sänka med tät skog längs stora sträckor vilket förhindrar snön att blåsa bort. Förutsättningen för tidig preparering är då gynnsam.
 • Under försäsong tar det oftast längre tid att säkra snötillgången på Matojärvispåren, då delar av spåret är på en höjd där blåst förekommer.
 • Omgivande skog, öppna fält, höjder, dalar och markens beskaffenhet påverkar förutsättningarna för preparering. Exempelvis lägger sig snön senare utmed Luossaspåret eftersom det är mer utsatt för hårda vindar än vad Jägarspåret är.
 • Arrangemang såsom t ex tävlingar prioriteras. Dessa hålls oftast på Matojärvi.
 • Vid temperaturer kallare än -20 grader används inte pistmaskinen pga. större risk för maskinhaveri.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Jenny Strandgård