Motionsspår

I Kiruna centralort finns totalt 63 kilometer motionsspår varav cirka 28 kilometer är elljusspår. Intresserade kan åka skidor vintertid och promenera, jogga och cykla sommartid.

  • Elljusspår Lombolo 8,9 km (Även hundspår)
  • Elljusspår Matojärvi 2,2 km
  • Elljusspår Matojärvi 2,8 km
  • Elljusspår Matojärvi 3,5 km
  • Elljusspår Matojärvi 5,0 km
  • Elljuspår Jägarspåret 3,3 km
  • Elljuspår anslutning Matojärvi-Jägarspåret 1,5 km
  • Hundspår 8,0 km
  • Slädhundspår
  • Motionsspår totalt 17,0 km ej belysta
Varggropen spårkarta

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Jenny Strandgård