Parker och lekplatser

Kyrkogatan Valen (Kyrkogatan 32).

Parker och lekplatser ska inbjuda till lek och upplevelser samt vara attraktiva mötesplatser för barn, ungdomar och föräldrar.

Under år 2012 tog Kiruna kommun fram ett lekplatsprogram för att kunna göra rätt underhållsinsatser och utveckla lekplatserna i kommunen på ett strategiskt sätt.

Här finns senaste lekplatserna i kommunen:

  • Lavinvägen (Lavinvägen 15-19)
  • Skogsvägen (Skogsvägen 7)
  • Torp & Rösvägen (Rösvägen 23-25)
  • Tuolluvaara (Tuolluvaaravägen 18-20)
  • Kyrkogatan Valen (Kyrkogatan 32)
  • Videgården (Pältsagatan 8, Karesuando)
  • Idrottsplats Vittangi (Kirunavägen 13)
  • Myrvägen och Mossvägen
  • Idrottsvägen (Idrottsvägen 16-18)

I lekplatsprogrammet ingår även lekplatserna i Kuttainen (Skolgården), i Jukkasjärvi (Tumvägen) samt i Vittangi (Timotejvägen) som samtliga blev klara för några år sedan.

Så fungerar underhållet av parkerna
Tekniska Verken ansvarar för skötseln av Kirunas femton parker. Järnvägsparken är Kirunas största park. Här finns en liten scen för olika evenemang samt boulebanor och en stor lekpark som även är handikappanpassad. Alla lekplatser som finns på skolgårdar och vid Kirunabostäders flerbostadshus sköts av Kirunabostäder AB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari