Parker och lekplatser

Kyrkogatan Valen (Kyrkogatan 32).

Parker och lekplatser ska inbjuda till lek och upplevelser samt vara attraktiva mötesplatser för barn, ungdomar och föräldrar.

Under år 2012 tog Kiruna kommun fram ett lekplatsprogram för att kunna göra rätt underhållsinsatser och utveckla lekplatserna i kommunen på ett strategiskt sätt.

Här finns senaste lekplatserna i kommunen:
Lavinvägen (Lavinvägen 15-19)
Skogsvägen (Skogsvägen 7)
Torp & Rösvägen (Rösvägen 23-25)
Tuolluvaara (Tuolluvaaravägen 18-20)
Kyrkogatan Valen (Kyrkogatan 32)
Videgården (Pältsagatan 8, Karesuando)
Idrottsplats Vittangi (Kirunavägen 13)
Myrvägen och Mossvägen
Idrottsvägen (Idrottsvägen 16-18).

I lekplatsprogrammet ingår även lekplatserna i Kuttainen (Skolgården), i Jukkasjärvi (Tumvägen) samt i Vittangi (Timotejvägen) som samtliga blev klara för några år sedan.

Så fungerar underhållet av parkerna
Tekniska Verken ansvarar för skötseln av Kirunas femton parker. Järnvägsparken är Kirunas största park. Här finns en liten scen för olika evenemang samt boulebanor och en stor lekpark som även är handikappanpassad. Alla lekplatser som finns på skolgårdar och vid Kirunabostäders flerbostadshus sköts av Kirunabostäder AB.

TAXA ( ved ingår inte i priset )
Privatpersoner och föreningar 150kr/dag
Företag 400kr/dag

Järvägsparkens grönytor och asfaltsplan bokas utan kostnad.
Hyresgästen ansvarar själv för eventuella arrangemangstillstånd.
Parken kan inte bokas under Snöfestivalen, Kirunafestivalen eller andra större arrangemang.

För bokning och information kontakta:
Fritidsbanken 073-541 73 29
Arbetsmarknadsenheten/Bumerangen 0980-755 70

Grillkåta i Järnvägsparken.
Grillkåta i Järnvägsparken.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark