Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg för barn 1-5 år erbjuds som ett alternativ till förskola. Verksamheten bedrivs hos dagbarnvårdare och har inte samma höga krav på pedagogisk verksamhet. Även om verksamheten till skillnad från förskolan inte är någon skolform som styrs av en läroplan så gäller värdegrunden i förskolans läroplan (Lpfö18) även för pedagogisk omsorg och läroplanen ska också vara vägledande för verksamheten. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Enligt skollagen ska personalen i den pedagogiska omsorgen också ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.


Ströms slott AB bedriver Pedagogisk omsorg (dagbarnvådare) i Kiruna kommun.

För frågor: kontakta ansvarig chef Magnus Olsson

Telefon: 070-6859710

e-post: magnus.olsson@stromsslott.se 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson