Ansök om eller säg upp plats

Ansökan om plats
Ansökan om plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller via särskild blankett och ska lämnas in fyra månader innan platsbehov (gäller ej fritidshem). Blankett kan erhållas via expedition.kirunasforskolor@kiruna.se eller kultur- och utbildningsförvaltningens expedition.

På sidan Förskolor finns kort information om varje förskola.

De flesta grundskolor som har elever i åldrar med rätt till fritidshem har egna fritidshem på skolan. Undantagna detta är Högalidskolan och Triangelskolan som från och med hösten 2021 inte har något lågstadium. I dokumentet Rutiner för placering i fritidshem , 365.5 kB. framgår placeringen i fritidshem för dessa elever.

För ansökan till förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg som inte bedrivs i kommunal regi hänvisas vårdnadshavare ta direkt kontakt med den verksamhet där man önskar plats för sitt barn.

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om och anmäler barnets behov av plats i förskolan, fritidshemmet eller annan barnomsorg. I de fall barnet har två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men inte bor ihop ansöker de om en gemensam plats. I de fall vårdnadshavarna bor på olika orter, till exempel om ena vårdnadshavaren bor i Kiruna C och den andra vårdnadshavaren bor i Vittangi, kan vårdnadshavarna ansöka om varsin plats i olika verksamheter.

Placering och kö
Barn med syskon placerade i förskolan hanteras före nyplaceringar till förskolan. Föräldrar kan tacka nej en gång till erbjuden plats och stå kvar i kö.

Placering av förskolebarn sker i förskola eller i pedagogisk omsorg. Hänsyn tas i möjligaste mån till vårdnadshavarnas önskemål. Om man som vårdnadshavare inte är nöjd med den placering man får eller av andra skäl vill byta placering för sitt barn ansöker man om byte via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

När ni som vårdnadshavare får placeringsbeslut så kontaktar ni förskolan för att få mer information kring hur inskolningen kommer gå till. Förskolans kontaktuppgifter finns på beslutet.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats görs via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Uppsägningstiden är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. Kiruna kommun har rätt att säga upp platsen om platsen inte nyttjas under en sammanhängande period av en månad, (semester ej inräknad) eller vid obetalda avgifter.

Dataskyddsförordningen/GDPR

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson