Minoritetsspråk och modersmål

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten ska också stärka barnens trygghet i sin identitet. Detta framgår i Läroplan för förskolan, Lpfö18, under Förskolans mål och riktlinjer.

I Kiruna har minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli en särställning då kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på dessa minoritetsspråk. Sammanställning över förskolor , 100.5 kB. som har inslag av minoritetsspråk i sin dagliga verksamhet.

Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns kortfattad information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson