Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Minoritetsspråk och modersmål

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten ska också stärka barnens trygghet i sin identitet. Detta framgår i Läroplan för förskolan, Lpfö18, under Förskolans mål och riktlinjer.

I Kiruna har minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli en särställning då kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på dessa minoritetsspråk. Sammanställning över förskolor som har inslag av minoritetsspråk i sin dagliga verksamhet.

Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns kortfattad information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson