Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Lagen om lägenhetsregister innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret.
Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter som bostadsarea, antal rum och kökstyp. Det används för att ta fram statistik om hushåll och bostäder, för att underlätta bland annat planering och resursfördelning.

Flerbostadshus

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att se till att lägenheterna numreras, samt att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Lägenhetsnumren ska tydligt anslås, antingen som en lista i trapphuset eller direkt vid lägenhetsdörren.

Småhus

Även du som småhusägare är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret om din bostadsarea har ändrats vid till exempel tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.

Meddela nya eller förändrade lägenhetsnummer

Använd blanketten nedan för att meddela nya eller förändrade lägenhetsnummer. Vi lägger in informationen i lägenhetsregistret och meddelar dig när det är klart.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson