Gatu- och kvartersnamn i nya Kiruna

Skylt med texten "Här skapar vi nya Kiruna"

I takt med att den nya centrumkärnan växer fram förändras staden. Mycket påverkas, även våra gator och kvarter.

Här kan du läsa mer om, och se kartor på nya gatu- och kvartersnamn vartefter de beslutas.

De nya gatu- och kvartersnamnen i Luossavaara bär en tydlig prägel av kvinnors yrkesarbete ur historiskt perspektiv.

Lotten Erikssons gata
Lotten Eriksson var den första föreståndarinnan för LKAB:s bolagshotell och direktrekryterades av Hjalmar Lundbohm.

Maria Taavenikus gata
Maria Taaveniku kom till Kiruna 1898 och agerade matmor till många av de ungkarlar som då jobbade för LKAB.

De nya kvarteren har fått namnen Kockan, Föreståndarinnan, Baderskan, Strykerskan och Manglerskan.

Följande gatu- och kvartersnamn kan användas i framtiden, vid kommande anläggande av nya gator och kvarter:

 • Systrarna Pappilas gata
 • Tegelslagerskan
 • Gruvpigan
 • Modisten
 • Polissystern
 • Kalaskokerskan

Brita Maria Olofsdotter Pappila och Sofia Vilhelmina Olofsdotter Pappila från Jukkasjärvi anlitades av Hjalmar Lundbohm vid representationsmiddagar åren innan Bolagshotellet stod klart.

I området kring stadshuset har följande gatunamn antagits:

 • Linbanevägen
 • Svarta Björns gata
 • Elin Anderssons gata
 • Ralph Erskines gata
 • Aili Kangas gata
 • Alvar Janssons gata
 • Midnattssolsvägen
 • Kulturvägen
 • Torggatan

Torget vid stadshuset har fått namnet Stadshustorget.
I kommunstyrelsens beslut nedan kan du läsa mer om personerna och tankarna bakom gatunamnen.

I området kring den gamla skjutbanan har följande gatunamn antagits:

 • Flyttleden
 • Hagelstigen
 • Patronstigen
 • Lerduvestigen
 • Krutstigen
 • Orgelvägen

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari