Kvalitet, synpunkter och klagomål

Dator på bord

Socialförvaltningen är intresserad av dina synpunkter, förslag, tips och idéer samt klagomål. Med hjälp av dina åsikter vill vi utveckla kvalitén i våra verksamheter. Om du lämnar namn och kontaktuppgifter kan vi återkoppla vilka åtgärder som vidtagits utifrån dina synpunkter eller klagomål. Du kan också föra fram dina åsikter anonymt.

Du kan lämna synpunkter och klagomål muntligen direkt till någon medarbetare, via e-tjänst, telefon, sms, e-post eller via ett vanligt brev.

Du kan även använda blanketten "Synpunkter och Klagomål" nedan. Skicka blanketten till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna eller via e-post: omsorg@kiruna.se

Blankett , 1019.5 kB.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall