Kvalitet, synpunkter och klagomål

Dator på bord

Socialförvaltningen är intresserad av dina synpunkter, förslag, tips och idéer samt klagomål. Med hjälp av dina åsikter vill vi utveckla kvalitén i våra verksamheter. Om du lämnar namn och kontaktuppgifter kan vi återkoppla vilka åtgärder som vidtagits utifrån dina synpunkter eller klagomål. Du kan också föra fram dina åsikter anonymt.

Du kan lämna synpunkter och klagomål muntligen direkt till någon medarbetare, via telefon, sms, e-post eller via ett vanligt brev. Använd gärna blanketten "Synpunkter och Klagomål" nedan. Skicka blanketten till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna eller via e-post: omsorg@kiruna.se

Blankett , 1019.5 kB.

Du kan också fylla i formuläret för synpunkter/klagomål digitalt se nedan.
Synpunkt/Klagomål
Synpunkt/Klagomål

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall