Anhöriga och frivilliga

Att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, äldre eller har ett missbruk eller beroende kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Här hittar du information om anhörigstöd för dig som stöttar eller vårdar en närstående.

Socialförvaltningen söker kontinuerligt nya familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner, kontaktperson enligt LSS, särskilt förordnade vårdnadshavare, stödfamiljer enligt LSS och avlösning i hemmet enligt LSS.

Vårdar eller stödjer du någon? Det kan vara en familjemedlem, vän, granne eller arbetskamrat etc. Då kanske du har behov av att få prata med någon utomstående, få råd och vägledning eller få information om socialtjänstens verksamheter. Kanske du vill träffa andra anhöriga i samma situation, eller behöver mer kunskap om någon sjukdom, funktionshinder mm. Ta gärna kontakt med mig så kan jag hjälpa till.

Anhörigkonsulenten är en serviceinsats.

Anhöriggrupp

Är du intresserad av att träffa andra anhöriga som är i en liknande anhörig situation och utbyta erfarenheter? Vi startar grupper med olika inriktningar efter behov.

Stödsamtal

Vill du ha information, råd, stöd eller någon att prata med om din anhörigsituation är du välkommen att kontakta anhörig-konsulenten.

Anhörigkonsulenten erbjuder bland annat:

 • Råd och stöd
 • Information om socialtjänstens verksamhet
 • Enskilda samtal/Gruppsamtal
 • Kontakt med andra anhöriga
 • Informationsdagar och föreläsningar

Vilka dagar och tider nås anhörigkonsulenten?

Måndag - fredag kl. 08.00-16.00 via telefon 0980-756 62. Jag har inga telefontider, men om jag är ute på besök eller är upptagen med samtal så får du gärna lämna ett meddelande så ringer jag upp så snart jag kan.

Vad är en avlösare?

Avlösning i hemmet enligt LSS innebär att anhöriga till en person med funktionsvariation får avlastning ett antal timmar per månad, regelbundet, vid enstaka tillfälle och hela dygn.

Vad gör en avlösare?

Avlösarservicen ges med hemmet som utgångspunkt, avlösaren får lämna hemmet tillsammans med brukaren för olika aktiviteter.

Vem kan bli avlösare?

De flesta över 18 år med tid och engagemang kan bli avlösare.

Du som arbetar med barn ska uppvisa ett aktuellt utdrag ur misstanke och belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen.

Ersättning & stöd

Som avlösare har du rätt till timlön.

Vid intresse kontakta enhetschef LSS.

Träffpunkten

Välkommen till träffpunkten för pensionärer. Vi finns på Thulegården, Thulegatan 24 B. Öppet måndag-fredag kl. 09.00-16.00 (avvikande tider kan förekomma).

Vi har olika aktiviteter till exempel sittgympa, inomhusboule, musikunderhållning, pizzakvällar och högtidsfester med mera.
Det som är stående varje vecka är bingo onsdagar kl. 13.00.

På träffpunken finns det möjlighet att köpa fika.

Behöver du som anhörig egentid?

Nu erbjuder Kiruna kommun kostnadsfri avlösning i lokalen på Thulegården, måndag-fredag. Där kan din närstående vara, så att du som anhörig kan göra ärenden eller bara koppla av. Inget biståndsbeslut behövs.

Du som önskar avlösning kan kontakta Träffpunkten för ett första samtal, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mötesplatsen

Mötesplatsen är till för dig som bor hemma och har en demenssjukdom och för att kunna  ge anhöriga möjlighet till en stunds egentid. Hos oss får du hjälp till en meningsfull dag utifrån dina intressen, förmågor och behov. Att i en lugn miljö i en liten trygg grupp få träffa människor i samma situation och att få skratta, umgås och diskutera, som är viktigt för vårt välbefinnande.

Deltagande på mötesplatsen är biståndsbedömt, kontakta en biståndshandläggare på utredningenheten
Telefon 0980-75656
Telefontid: mån, ons och fre 09:00-10:30
tis och tors 13-15

Vi finns på Thulegården på våning 3

Avlastning i eller utanför hemmet

Har du en anhörig/närstående som har behov av ditt stöd?

Avlastning i eller utanför hemmet innebär att anhöriga till en person med behov av stöd får avlastning ett antal timmar per månad, regelbundet eller hela dygn.

Du kan kostnadsfritt vända dig till anhörigkonsulent om du vill ha råd, stöd, information, vägledning eller bara vill ha någon utomstående att prata med. Det kan ske per telefon, hemma hos dig eller på anhörigkonsulentens lokal. Du kan också skicka mail med dina frågor. Se kontaktuppgifter.

Avlastning i hemmet eller utanför hemmet är biståndsbedömt, för mer information kontakta biståndshandläggare.

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för "stadigvarande vård och fostran". Barnet bor på heltid i er familj och har samtidigt regelbundna träffar med sina föräldrar/vårdnadshavare och syskon. Som familjehem samarbetar man runt barnet tillsammans med socialtjänsten och barnets biologiska föräldrar.

Som familjehem kan man vara ensamstående, sambo eller gift, med eller utan egna barn samt ha en stabil social situation. Att vara familjehem innbeär att ta emot ett uppdrag från socialnämnden, uppdraget medför både rättgiheter och skyldigheter.

Hur görs en familjehemsutredning?

Socialnämnden i Kiruna utreder alla familjehem. Utredningen består av flera träffar, både i ert hem och på socialkontoret. Vi utgår från en informationsträff där vi presenterar oss för varandra och där både ni och vi därefter får besluta om vi vill gå vidare i vårt samarbete. Vill vi båda gå vidare i processen planerar vi familjehemsutredningen tillsammans samt begär med ert samtycke in registerutdrag från social-, polis-, kronofogdregister samt ibland försäkringskassan. Därefter utförs en utförlig utredning med flera enskilda samtal. Vi ställer samma frågor till alla blivande familjehem. Har ni hemmavarnde barn vill vi prata med dem utifrån barnens ålder. Vi gör två referentsamtal. Till sist sammanställer vi materialet, gör en bedömning och fattar beslut. Tillsammans med er pratar vi kring vad vi kommit fram till. Ni får även en kopia på utredningen hemskickad till er.

Hur går det till att få ett uppdrag?

När ett barn eller en ungdom är i behov av familjehem och vi tror att barnet/ungdomen skulle passa in i er familj kontaktas ni med en förfrågan. Vi berättar oidentifierbart kortfattat om barnet/ungdomen, dess situation och behov. Om ni åtar er uppdraget vill vi inte att ni ska ändra er.

Vad kan ni som familjehem förvänta er av socialtjänsten?

 • Att uppdraget är tydligt.
 • Vägledning, stöd och hjälp.
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning.
 • Regelbundna uppföljningsträffar.
 • Ekonomisk ersättning.

Välkommen att kontakta familjehemssekreterare vid önskan om mer information eller intresse av att bli familjehem.

Varför behöver en del barn/ungdomar kontaktperson?

Såväl familjer som ensamstående med barn och ungdomar som saknar vuxenkontakt kan få en kontaktperson. Barn/ungdomar som är i behov av bra vuxna förebilder och en meningsfull fritid kan få kontaktperson för att kunna få ordning på sitt liv eller för att bryta isolering och ensamhet. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation, det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Kontaktpersonen skall arbeta i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende av den enskildes behov. Några exempel är att träffa den enskilde för att ta en promenad, fika tillsammans eller annan aktivitet, lyssna och finnas till och vara en förebild.

En kontaktperson bör tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor, vara intresserad av hur andra människor har det, att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation. Kontaktpersonen ska lyssna, uppmuntra fritidsaktiviteter, vara ett personligt stöd för att den enskilde bättre skall kunna ta ett eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende och att den enskilde känner trygghet i kontakten. Det är viktigt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Du som arbetar med barn skall kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen.

Välkommen att kontakta familjehemssekreterare vid önskan om mer information eller intresse av att bli kontaktperson.

Varför behövs kontaktperson enligt LSS?

Kontaktpersonen fungerar som en kompis, syftet med stödet är att personen med funktionsvariation ska få ett större socialt nätverk och öka möjligheten att delta i aktiviteter. När och var ni träffas eller vad ni gör bestämmer ni tillsammans. Det kan vara till exempel att gå på promenad eller fika. Insatsen kan sökas av den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är en enhetschef på social omsorgsavdelningen som tillsätter en kontaktperson.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

De flesta över 16 år med tid och engagemang kan bli kontaktperson. Du bör tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor. Omfattningen av uppdraget kan variera mellan några timmar per vecka eller månad, beroende på den enskildes behov.

Du som blir kontaktperson får ett arvode och ersättning för omkostnader. Det finns möjlighet att få stöd och vägledning från social omsorgs avdelningen. Du som kontaktperson har tystnadsplikt. Du som arbetar med barn skall kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen.

Välkommen att kontakta brukaransvarig vid önskan om mer information eller intresse av att bli kontaktperson enligt LSS.

Varför behövs stödfamilj enligt LSS?

Som stödfamilj fungerar din familj som extrafamilj som kan ge barnet miljöombyte och föräldrarna avlastning.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Att vara stödfamilj enligt LSS innebär att under en längre tid stödja ett barn med funktionsvariation. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Det är viktigt att båda parter känner trygghet i kontakten för att skapa ömsesidigt förtroende.

Innan ni kan bli en stödfamilj gör socialförvaltningen en utredning.
Det krävs inga särskilda kvalifikationer. Stödfamiljen bör tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor, vara intresserad av hur andra människor har det, har en trygg och stabil livssituation, vilja göra en insats över en längre tid, har känslomässigt och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn i sitt hem. Uppdragets omfattning är vanligtvis en helg per månad.

Du som blir stödfamilj får ett arvode och ersättning för omkostnader. Det finns möjlighet att få stöd och vägledning från social omsorgs avdelningen. Du som kontaktperson har tystnadsplikt. Du som arbetar med barn skall kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen.

Vid intresse, välkommen att kontakta enhetschef LSS.

Varför behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år.

Vad innebär det att vara särskilt förordnad vårdnadshavare?

Det innebär att hjälpa till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och fatta beslut för barnets bästa. Barnet eller ungdomen bor i familjehem eller i ett boende för ensamkommande barn. I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. I uppdraget ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, exempelvis vid ansökan om id-kort.

Behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt.

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare får genomgå en mindre utredning. Vi tar också in referenser från personer som känner dig och hämtar registerutdrag från socialförvaltningen samt polis- och kronofogdmyndigheten. Det är tingsrätten som utser särskilt förordnad vårdnadshavare.

Som uppdragstagare får du ett fast månadsarvode som är skattepliktig.

Välkommen att kontakta familjehemssekreterare vid önskan om mer information eller intresse av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller ett syskonpar i ert hem vissa dagar varje månad, oftast regelbundet och helger.

Hur går en utredning till?

Socialnämnden i Kiruna utreder alla kontaktfamiljer. En kontaktfamiljs-utredning består av flera träffar, första träffen sker hemma hos er med information om uppdraget. Vill vi båda gå vidare i processen, träffas vi för en kontaktfamiljsintervju. Vid intervjun ställs samma frågor till alla blivande kontaktfamiljer. Vi gör med ert samtycke registerutdrag från social-, polis- och kronofogdregister och gör ett referentsamtal. Vi sammanställer informationen, gör bedömning och fattar beslut. Tillsammans med er pratar vi kring vad vi kommit fram till. Ni får även en kopia på utredningen hemskickad till er.

Hur går det till att få ett uppdrag?

När vi har ett uppdrag som kan passa er som kontaktfamilj kontaktar vi er. Därefter får ni möjligheten att anta uppdraget. När ni träffat barnet vill vi inte att ni ändrar er.

Vad kan ni som kontakfamilj förvänta er av socialtjänsten?

 • Att uppdraget är tydligt.
 • Vägledning, stöd och hjälp.
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning.
 • Regelbundna uppföljningsträffar.
 • Ekonomisk ersättning.

Välkommen att kontakta familjehemssekreterare vid önskan om mer information eller intresse av att bli kontaktfamilj.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg